vts336

Vesti_o_nastavi

Zaštita od požara i eksplozija - Prvi kolokvijum

I kolokvijum iz predmeta Zaštita od požara i eksplozija održaće se 31.10.2018. godine u terminu vežbi.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

Zaštita na radu - Prvi kolokvijum

I kolokvijum iz predmeta Zaštita na radu održaće se 22.10.2018. godine u terminu vežbi.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

Engleski jezik - Vežbe za studente Tehnološkog inženjerstva

Čas koji je po rasporedu časova predviđen u 0945 sati, u PONEDELJAK, 08.10.2018. godine održaće se u 1215 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, početni kurs - Konsultacije

Konsultacije će se održavati UTORKOM, u 1300 sati.

 

U slučaju da u isto vreme bude zakazana sednica Nastavnog veća, nadoknada će biti narednog utorka.

 

Molim studente da prate na sajtu obaveštenja o zakazanim sednicama Nastavno veća kako bi znali da li će se konsultacije održati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Sociologija - Prvi predispitni kolokvijum

PRVI predispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u PONEDELJAK, 08.10.2018. godine u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

 • za studente studijskih programa Tehnološko inženjerstvo i Inženjerski menadžment u kriznim uslovima u vremenu od 0800 do 0845,
 • za studente studijskih programa: Inženjerstvo zaštite na radu, Mašinsko inženjerstvo i Elektrotehnika i računarstvo u vremenu od 0845 do 0930 časova.

 

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sledeća poglavlja:

 1. Šta je Sociologija.
 2. Ljudsko društvo.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana MIrkov

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik - Rezultati ispita održanog 26.09.2018. godine

Rezultate ispita možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u UTORAK, 02.10.2018. godine u 1030 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Obaveštenje - Vežbe iz predmeta Engleski jezik

Vežbe iz predmeta Engleski jezik će se u SREDU, 26.09.2018. godine održati prema objavljenom rasporedu časova.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Obaveštenje - Ispiti kod profesora dr Roberta Molnara u vanrednom OKTOBARSKOM ispitnom roku

Ispiti kod predmetnog nastavnika dr Roberta Molnara u vanrednom OKTOBARSKOM ispitnom roku školske 2017/2018. godine će se održati u PONEDELJAK, 01. oktobra 2018. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Robert Molnar

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1 - Kolokvijum

Kolokvijum će se održati u SREDU, 26.09.2018. godine u 1000 sati, odnosno posle ispita.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1 - Rezultati ispita održanog 14.9.2018. godine

Rezultate ispita možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u UTORAK, 18.09.2018. godine u 0930 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Rezultati ispita iz Tehničkih materijala održanog 12.09.2018. godine

Rezultate možete pogledati ovde.

 

Upis ocena i uvid u radove biće u UTORAK, 18.09.2018. godine u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1 - Rezultati kolokvijuma održanog 10.09.2018. godine

Rezultate kolokvijuma možete videti ovde.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Obaveštenje - Ispiti kod predmetnog nastavnika dr Dejana Molnara u septembarskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine

Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Osnovi ekonomije i Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom kod predmetnog nastavnika dr Dejana Molnara u septembarskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine održati u UTORAK, 11.09.2018. godine sa početkom u 1600 sati, a ne u 1500 sati kao što piše na rasporedu ispita.

Predmetni nastavnik: dr Dejan Molnar

Obaveštenje - Ispit iz Elektrotehnike u septembarskom ispitnom roku

Ispit iz Elektrotehnike u septembarskom ispitnom roku se odlaže.

 

Studenti će blagovremeno biti obavešteni o novom terminu održavanja ispita.

Predmetni nastavnik: dr Lazo Manojlović

Mašinski elementi - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz predmeta Mašinski elementi zakazan za SREDU, 12.09.2018. godine odgađa, i biće održan u SREDU, 19.09.2018. godine.

 

Projektne radove studenti mogu predati profesoru u UTORAK, 18.09.2018. godine u vremenu od 1000 do 1300 sati.

Predmetni nastavnik: dr Cvijan Žepinić

Tehnički materijali - Rezultati ispita

Rezultate ispita iz predmeta Tehnički materijali održanog 29.08.2018. godine možete pogledati ovde.

 

Upis ocena je u UTORAK, 04.09.2018. godine u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 - Novi termin za polaganje kolokvijuma

Novi termin za polaganje kolokvijuma je 10.09.2018. godine u 1100 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1 - Rezultati ispita i kolokvijuma održanih 31.8.2018. godine

Rezultate ispita i kolokvijuma možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u PONEDELJAK, 03.09.2018. godine i u UTORAK, 04.09.2018. godine u 1000 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik - Obaveštenje

Studentkinja Tijana Sič da se javi predmetnom nastavniku.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik - Rezultati ispita održanog 04.07.2018. godine

Rezultate možete pogledati ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u ČETVRTAK, 05.07.2018. godine u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik - Rezultati kolokvijuma održanog 02.07.2018. godine

Rezultate kolokvijuma održanog 02.07.2018. godine možete videti ovde.

 

NAPOMENA: Ispit će se održati 04.07.2018. godine u 1500 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Poslovni engleski jezik - Rezultate ispita i kolokvijuma održanih 27.06.2018. godine

Rezultate možete pogledati ovde.

Predmetnin nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnički materijali - Rezultati ispita održanog 27.06.2018. godine

Rezultate ispita možete pogledati ovde.

 

Upis ocena i uvid u radove je u UTORAK, 03.07.2018. godine, u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Poslovni engleski jezik - Termini za upisivanje ocena

Termini za upisivanje ocena:

 • ČETVRTAK, 28.06.2018. godine u 1000 sati, kabinet 225,
 • PETAK, 29.06.2018. godine u 1230 sati, kabinet 225,
 • UTORAK, 03.07.2018. godine u 1000 sati, kabinet 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Poslovni engleski jezik - Kolokvijum

Kolokvijum iz ovih predmeta će se održati u PONEDELJAK, 02.07.2018. godine u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik i Engleski jezik 1 - Rezultati kolokvijuma i ispita održanih 25.06.2018. godine

Rezultate kolokvijuma i ispita održanih 25.06.2018. godine iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik 1 možete pogledati ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u ČETVRTAK, 28.06.2018. godine u 1000 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Mehanika 2 - Rezultati ispita i upis ocena

Rezultati ispita iz Mehanike 2 održanog 26.06.2018. godine možete pogledati ovde.

 

Upis ocena biće u terminima:

 • SUBOTA, 30.06.2018. godine u 1130 sati,
 • PONEDELJAK, 02.07.2018. godine u 1000 sati.

Sa predmeta: dr Ljubica Lazić Vulićević

Tehnički materijali - Tabela sa predispitnim obavezama

Tabelu sa predispiotnim obavezama iz predmeta Tehnički materijali možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Ljkubica Lazić Vulićević

Engleski jezik, Engleski jezik 2 - Rezultati ispita i kolokvijuma održanih 22. i 23.06.2018. godine

Rezultate ispita i kolokvijuma možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u UTORAK, 26.06.2018. godine u 1000 sati u kabinetu 225.

 

Ocene možete upisati i u drugim terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnički materijali, Mehanika 2 - Konsultacije

Konsultacije iz predmeta Tehnički materijali i Mehanika 2 održaće se u ČETVRTAK, 21.06.2018. godine od 1130 do 1400 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Logistika/Inženjerska logistika - Polaganje kolokvijuma i odbrana seminarskih radova

Kolokvijumi iz predmeta Logistika/Inženjerska logistika će se polagati dana 26.06.2018. godine prema sledećem rasporedu:

 • Kolokvijum 1 - od 0830 sati,
 • Kolokvijum 2 - od 0930 sati,
 • Kolokvijum 3 - od 1030 sati.

 

Odbrana seminarskih radova istog dana od 1115 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Tehnički materijali - Odbrana praktičnih vežbi

Odbrana praktičnih vežbi iz predmeta Tehnički materijali za studente studijskih programa Inženjerstvo zaštite na radu i Elektrotehnika i računarstvo će se održati u ČETVRTAK, 21.06.2018. godine sa početkom u 1300 časova i u UTORAK, 26.06.2018. godine sa početkom od 0800 časova.

Sa predmeta: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Poslovni engleski jezik - Novi termini za polaganje kolokvijuma

Kolokvijum iz ovih predmeta će se polagati istog dana kada je zakazan ispit, ali sat vremena ranije, odnosno:

 • Engleski jezik 2 - 22.06.2018. godine u 1400 sati,
 • Engleski jezik, Engleski jezik 1 - 25.06.2018. godine u 1100 sati,
 • Poslovni engleski jezik - 27.06.2018. godine u 1400 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Mašinski elementi 1 i 2, Mehanika 1 i 2 - Obaveštenja

Profesor dr Cvijan Žepinić će biti odsutan od 18. do 29.06.2018. godine.

 

Ispiti iz Mašinskih elemenata 1 i 2 zakazani u junskom ispitnom roku odgađaju se i biće održani u PONEDELJAK, 02.07.2018. godine u 1000 časova.

 

Ispiti iz Mehanike 1 i 2 u junskom ispitnom roku održaće prema rasporedu ispita. Ispite će držati profesorica dr Ljubica Lazić Vulićević, a upis ocena će biti u danima kada profesor dr Cvijan Žepinić bude u školi.

 

Profesor dr Cvijan Žepinić će biti u školi u:

 • SUBOTU, 30.06. od 1130 do 1400 časova,
 • PONEDELJAK, 02.07. od 1000 do 1300 časova,
 • SREDU, 04.07. od 1000 do 1300 časova.

 

Julski ispitni rok će biti održan prema rasporedu za taj rok.

Predmetni nastavnik: dr Cvijan Žepinić

Stručna praksa 2 - Važno obaveštenje

Poslednji termin za odbranu inženjersko-menadžerskih projekata iz Stručne prakse 2 za studente III godine studijskog programa Inženjerski menadžment je u PONEDELJAK, 18.06.2018. godine u 1000 sati u biblioteci Škole.

Sa predmeta: mr Tanja Sekulić

Električna merenja fizičkih veličina - Odrađivanje zaostalih vežbi

Odrađivanje zaostalih vežbi iz predmeta Električna merenja fizičkih veličina obaviće se u PETAK, 15.06.2018. godine od 1600 sati i u SUBOTU, 16.06.2018. godine u 1100 sati.

Sa predmeta: dr Branislav Leleš

Tehnički materijali - Rezultati drugog kolokvijuma (drugi termin)

Rezultate drugog kolokvijuma (drugi termin) iz predmeta Tehnički materijali održanog 05.06.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Poslovni engleski jezik - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma održanog 06.06.2018. godine možete videti ovde.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnički materijali - Termin za odbranu vežbi

Termin za odbranu vežbi iz Tehničkih materijala je u UTORAK, 12.06.2018. godine u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Mehanika 2 - Termin za predaju grafičkih radova

Termin za predaju grafičkih radova iz Mehanike 2 je u UTORAK, 12.06.2018. godine u 1130 sati.

Sa predmeta: dr Ljubica Lazić Vilućević

Logistika, Inženjerska logistika - Rezultati trećeg kolokvijuma

Rezultate trećeg kolokvijuma koji je održan 05.06.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Računari - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da je dodatni termin za  polaganje bilo kog dela kolokvijuma (word, excel ili Internet) u subotu 09.06.2018. godine u 9:45 u učionici 120.

Računari - Treći kolokvijum (oblast Internet)

TREĆI kolokvijum iz predmeta Računari (oblast Internet) održaće se u SREDU, 06.06.2018. godine i ČETVRTAK, 07.06.2018. godine u terminima vežbi.

 

Zaposleni studenti mogu doći da polažu kolokvijum u ČETVRTAK, 07.06.2018. godine od 1500 sati.

Sa predmeta: MSc Ivana Petrov

Inženjerska etika i Poslovno pravo i etika - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmete Inženjerska etika i Poslovno pravo i etika, da će u PONEDELJAK, 04.06.2018. godine sa početkom u 0900 časova profesorka potpisivati indekse.

 

Svi studenti koji nisu zadovoljni do sada ostvarenim brojem poena iz ovih predmeta moći će u ponedeljak u usmenom odgovaraju da poprave svoje rezultate.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Poslovni engleski jezik - Obaveštenje

Sledece nedelje časovi će se održati u uobičajeno vreme, u SREDU, 06.06.2018. godine u 0800 sati.

 

Studenti koji žele da polažu kolokvijum mogu to uraditi u istom terminu.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Logistika, Inženjerska logistika - Obaveštenje

Predavanja iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održaće se u SUBOTU, 02.06.2018. godine sa početkom u 1000 sati, umesto predviđenog termina od 1645 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Obaveštenje - Tehnike programiranja

 

Drugi kolokvijum iz predmeta Tehnike programiranja će biti održan u četvrtak 7.6.2018. u 9.45 u prostoriji 120.

Sa predmeta: dr Željko Eremić

 

Logistika, Inženjerska logistika - Ponovljeni drugi kolokvijum

Termin za popravku drugog kolokvijuma iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika je 06. jun 2018. godine sa početkom u 1215 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Poslovni engleski jezik - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma održanog 23. maja 2018. godine možete videti ovde.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnologija pekarskih proizvoda - Obaveštenje

U cilju realizacije nastave iz predmeta Tehnologija pekarskih proizvoda organizuje se poseta pogonu pekare "Zlatni klas" za studente II godine Biotehnološkog inženjerstva, u ČETVRTAK, 31.05.2018. godine u 0915 sati, u ulici dr Tihomira Ostojića bb.

Predmetni nastavnik: dr Gordana Ludajić

Energetska efikasnost - Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz Energetske efikasnosti koji je održan 24. maja 2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Upravljanje podacima - Obaveštenje o kolokvijumu

Dana 02.06.2017. godine sa početkom u 12:15 će biti održan Kolokvijum iz ovog predmeta na specijalističkim strukovnim studijama. 

Predmetni nastavnik: Eremić dr Željko

Energetska efikasnost - Treći kolokvijum

Treći kolokvijum iz predmeta Energetska efikasnost održaće se u ČETVRTAK, 07.06.2018. godine sa početkom u 1330 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika, Inženjerska logistika - Treći kolokvijum

Treći kolokvijum iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održaće se u UTORAK, 05.06.2018. godine sa početkom u 1830 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika, Inženjerska logistika - Rezultati kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma (popravni rok II) održanog 23. maja 2018. godine možete pogledati ovde.

 

Rezultate drugog kolokvijuma koji je održan 22. maja 2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Poslovno pravo i etika, Inženjerska etika - Obaveštenje

Časovi predavanja i vežbi iz predmeta Poslovno pravo i etika i Inženjerska etika planirani za SUBOTU, 26.05.2018. godine se neće održati.

 

Časovi će se nadoknaditi u toku radne nedelje, a u dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Energetska efikasnost - Rezultati ponovljenog prvog kolokvijuma

Rezultate ponovljenog prvog kolokvijuma iz predmete Energetska efikasnost koji je održan 22.05.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević. dipl. inž.

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik - Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultate kolokvijuma i ispita održanih 15. i 16. maja 2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 23.05.2018. u 1130 časova u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnički materijali - Drugi kolokvijum

DRUGI kolokvijum iz predmata Tehnički materijali biće održan u UTORAK, 29.05.2018. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni naastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Računari - kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Računari (oblast Microsoft Excel) biće održan u SREDU, 23.05.2018. godine i ČETVRTAK24.05.2018. godine u terminu za vežbe.

Studenti treba da dođu u terminu svoje grupe.

Studenti koji su sprečeni zbog posla mogu da polažu kolokvijum u terminu ČETVRTAK24.05.2018. godine u 1500 sati.

Sa predmeta: MSc Ivana Petrov

Stručna praksa 2 - Obaveštenje

Stručna praksa 2 za studente III godine Inženjerskog menadžmenta neće biti održana u PONEDELJAK, 21.05.2018. godine.

 

Termin nadoknade će biti određen u dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik: mr Tanja Sekulić

Energetska efikasnost - Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Energetska efikasnost će biti održan u ČETVRTAK, 24.05.2018. godine u 1330 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika i Inženjerska logistika - Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz Logistike i Inženjerske logistike održaće se u UTORAK, 22.05.2018. godine sa početkom u 1830 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika i Inženjerska logistika - Rezultati ponovljenog prvog kolokvijuma

Rezultate ponovljenog prvog kolokvijuma iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika koji je održan 08.05.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Instrumentalkne analize i Fizička hemija sa instrumentalnim analizama - Obaveštenje

Nadoknada vežbi iz predmeta Instrumentalne analize i predmeta Fizička hemija sa instrumentalnim analizama biće održane u SUBOTU, 02.06.2018. godine sa početkom u 0900 sati.

 

Mole se studenti da se upišu na spiskove koji se nalaze okačeni na vratima laboratorije 213 kako bi znali koje vežbe treba da odrade.

Predmetni nastavnik: dr Aleksandra Šućurović

Upravljanje poslovanjem - II test

U UTORAK, 08.05.2018. godine sa početkom u 1300 sati u učionici 115 održaće se II test iz predmeta Upravljanje poslovanjem.

Kozmetologija - Obaveštenje

Nastava iz predmeta Kozmetologija neće biti održana u SUBOTU, 05.05.2018. godine.

 

Termin nadoknade nastave će biti u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma održanog 25.04.2018. godine

Rezultate možete videti ovde.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Energetska efikasnost - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Energetska efikasnost održanog u ČETVRTAK, 26.04.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Upravljanje rizicima i Uvod u krizni menadžment - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da se otkazuje nastava iz predmeta Upravljanje rizicima i Uvod u krizni menadžment kod predmetnog nastavnika dr Marije Matotek Anđelić u PETAK, 27.04.2018. godine.

Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek Anđelić

Logistika, Inženjerska logistika - Obaveštenje

Predavanja iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika u SUBOTU, 28.04.2018. godine počeće od 1500 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika, Inženjerska logistika - Ponovljeni prvi kolokvijum

Ponovljeni prvi kolokvijum iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održaće se u UTORAK, 08.05.2018. godine sa početkom u 1830 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Poslovni engleski jezik - Obaveštenja

U SUBOTU, 05.05.2018. godine čas ce početi u 1000 sati umesto u 0800 sati.

 

Kolokvijum će se održati u SREDU, 16.05.2018. godine u 0800 sati, a nakon toga će časovi trajati uobičajeno, do 1115 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Tehnički materijali - Rezultati kolokvijuma i obaveštenje

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Tehnički materijali održanog u UTORAK, 17.04.2018. godine možete pogledati ovde.

 

Predavanja iz Tehničkih materijala neće biti održana u SUBOTU, 28.04.2018. godine, dogovor o odrađivanju će biti na sledećim redovnim predavanjima.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Osnove menadžmenta - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Osnove menadžmenta održaće se u UTORAK, 24.04.2018. godine sa početkom u 1130 sati u učionici 121.

Energetska efikasnost - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Energetska efikasnost održaće se u ČETVRTAK, 26.04.2018. godine sa početkom u 1330 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Logistika, Inženjerska logistika - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održanog u UTORAK, 17.04.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Energetska elektronika, Transformatori i električne mašine - Nadoknada predavanja

Nadoknada predavanja iz predmeta Energetska elektronika i Transformatori i električne mašine kod predmetnog nastavnika dr Vojina Kerleta održaće se u SUBOTU, 21.04.2018. godine.

Predmetni nastavnik: dr Vojin Kerleta

Poslovno pravo i etika i Inženjerska etika - Obaveštenje

Časovi predavanja i vežbi iz predmeta Poslovno pravo i etika i Inženjerska etika planirani za SUBOTU, 21.04.2018. godine se neće održati.

 

Časovi će se nadoknaditi u toku radne nedelje, a u dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Engleski jezik, Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 - Novi termin za polaganje kolokvijuma

Novi termin za polaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika, Engleskoj jezika 1 i Engleskog jezika 2 je u SREDU, 25.04.2018. godine u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Računari - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Računari (oblast Microsoft Word) biće održan u SREDU, 18.04.2018. godine i ČETVRTAK, 19.04.2018. godine u terminu za vežbe.

 

Studenti treba da dođu u terminu svoje grupe.

 

Studenti koji su sprečeni zbog posla mogu da polažu kolokvijum u terminu ČETVRTAK, 19.04.2018. godine u 1500 sati.

Sa predmeta: MSc Ivana Petrov

Engleski jezik, Engleski jezik 2 - Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultate ispita i kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik 2 održanih 03. i 04.04.2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 11.04.2018. godine u 1130 časova u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Upravljanje poslovanjem - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje poslovanjem održaće se u UTORAK, 10.04.2018. godine sa početkom u 1315 sati.

Logistika - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Logistika održaće se u UTORAK, 17.04.2018. godine od 1830 do 1915 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Tehnički materijali - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz Tehničkih materijala održaće se u UTORAK, 17.04.2018. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumu iz predmeta Reinženjering koji je održan u SUBOTU, 31. marta 2018. godine sa početkom u 1030 sati ostvareni su sledeći rezultati:

 1. Pešić Danijel SIM 6/17 - 17 bodova

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumu iz predmeta Reinženjering koji je održan u SUBOTU, 24. marta 2018. godine sa početkom u 1115 sati ostvareni su sledeći rezultati:

 1. Igor Gal SIM 1/17 - 27 bodova
 2. Čerepovski Predrag SIM 4/17 - 21 bodova
 3. Vujović Goran SIM 2/17 - 19 bodova

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević dip. inž.

Osnove menadžmenta - Obaveštenje

Vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta kod asistentkinje MSc Mile Kavalić u UTORAK, 27.03.2018. godine umesto u 1030 sati biće održane u 1200 sati.

Sa predmeta: MSc Mila Kavalić

Engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Poslovni engleski jezik - Kolokvijum

Kolokvijum iz Engleskog jezika, Engleskog jezika 1, Engleskog jezika 2 i Poslovnog engleskog jezika ce se održati 03.04.2018. godine sa početkom u 1200 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Reinženjering će biti održan u SUBOTU, 24.03.2018. godine sa početkom u 1115.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Obaveštenje - Vežbe iz predmeta Računari

Vežbe iz predmeta Računari neće biti realizovane tokom ove radne nedelje. Termini nadoknade će biti naknadno dogovoreni.

Engleski jezik, Engleski jezik 1 - Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultate ispita i kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik 1 održanih 05.03.2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u PETAK, 10.03.2018. godine u 1000 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik 2 - Promena termina održavanja ispita

Ispit iz predmeta Engleski jezik 2 u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godineće se održati 02.03.2018. godine u 1000 sati umesto u 1500 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik - Novi termin za polaganje kolokvijuma

Novi termin za polaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika, Engleskoj jezika 1 i Engleskog jezika 2 je 05.02.2018. u 1100 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Operativni sistemi - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi održanog u SREDU, 28.02.2018. godine položio je student Dokmanović Marko (ER 8/16) - 16 bodova.

Sa predmeta: dr Miodrag Kovačević

Operativni sistemi - Termin za usmeni deo ispita u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine

Usmeni deo ispita iz predmeta Operativni sistemi u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine održaće se u SREDU, 07.03.2018. godine u 1500 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Automatizacija procesa i Automatsko upravljanje - Obaveštenja

Rezultati ispita iz predmeta Automatizacija procesa i Automatsko upravljanje nalaze se na oglasnoj tabli.

 

Završno ocenjivanje će biti u PONEDELJAK, 19.12.2018. godine sa početkom u 1300 sati.

Predmetni nastavnik: dr Milorad Rančić

Engleski jezik - Rezultati ispita i upis ocena

Rezultate ispita održanog 05.02.2018. godine za studente koji su ponovo radili ispit možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 14.02.2018. godine u 1000 u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma, bodovi i obaveštenja

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Reinženjering održanog dana 10. februara 2018. godine možete pogledati ovde.

 

Osvojene bodovi za prisustvo nastavi iz predmeta Reinženjering možete pogledati ovde.

 

Novi termin za održavanje kolokvijuma iz predmeta Reinženjering je 24. februar 2018. godine od 0900 časova.

 

Termini za odbranu seminarskih radova iz predmeta Reinženjering su sledeći:

 • SUBOTA, 17. februar 2018. godine od 1100 časova, učionica 115,
 • PETAK, 23. februar 2018. godine od 1700 časova, učionica 121.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma i ispita održanih 05.02.2018. godine

Rezultate kolokvijuma i ispita možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u PONEDELJAK, 12.02.2018. godine u 1000 u kabinetu 225.

 

U istom terminu treba da se jave sledeći studenti:

 1. Dejana Milošev
 2. Mladen Novak
 3. Teodora Savić

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Reinženjering održaće se u SUBOTU, 10.02.2018. godine sa početkom u 1400 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Još članaka...