vts336

Alumni

Tamara Aćimović

acimovic

Studijski program:Tehnološko inženjerstvo
Smer: Prehrambena tehnologija
Naziv firme: Fabrika kože "Dafar", Srbija
Radno mesto: Laborant

Studirala sam na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu i stekla zvanje - Strukovni inženjer tehnologije.Diplomirala 2014. godine,sa prosekom 9.63.Radno iskustvo sam zapocela marta 2015. godine u fabrici kože "Dafar",kao pripravnik na radnom mestu - laborant.

Trenutno radim u laboratoriji, a poslovi koje obavljam su:

 • Učestvujem u izradi uzoraka po zahtevu kupca
 • Učetvujem u izradi fabričke kolekcije
 • Učestvujem u puštanju u proizvodni proces partija za dostavu
 • Učestvujem u laboratorijskim ispitivanjima i kontrolu na prijemu poluproizvoda
 • Evidentiram rezultate ispitivanja i o svim rezultatima obaveštava poslovođu odeljenja

Vojislav Anđelković

andjelkovic

 

Studijski program: Strukovni inženjer hemijske tehnologije, specijalista
Naziv firme: Modital d.o.o.
Radno mesto: Odgovorno lice za proces farbanja

 • 2004. godine završio HTPŠ „Uroš Predić“ Zrenjanin, smer: Hemijsko tehnološki tehničar i iste godine se zaposlio u AD“Jugoremedija“, Zrenjanin na tabletnom odeljenju kao tehnološki radnik na mašinama za tabletiranje lekova i praćenje kvaliteta tableta.
 • 2007. godine služio redovni vojni rok, Vojska Srbije na vežbalištu Ravnjak, Kruševac kao izviđač pri Atomsko-Biološko-HemijskojOdbrani.
 • 2008. godine zapošljava se u „ABS FEPO MINEL“ na odeljenju livenja na spravljenju epoksidnih smola i izlivanja trafoa za trafostanice. Iste godine upisuje VTŠSS Zrenjanin, smer Strukovni inženjer hemijske tehnologije i završava je 2010/2011.
 • 2011. godine se zapošljava u Modital D.O.O. Zrenjanin na odeljenju bojenja kao radnik na liniji za bojenje.
 • 2012/2013. specijalizira na VTŠSS, Zrenjanin – razlika PA6 i PA66 u procesu bojenja i prelazi na radno mesto šefa smene.
 • 2014. boravak u laboratoriji kompanije „Archroma“ Milano, Italija radi razmene iskustva i upoznavanja sa opremom i metodama za utvrđivanje kvaliteta obojenog tekstila po internacionalnim standardima.
 • 2014. odlazak u pogon kompanije „Bezema“, Švajcarska radi razmene iskustva i upoznavanje sa inovacijama na svetskom tržištu.
 • 2014. godine preuzima odgovornost za proces bojenja, laboratorije farbare, magacina hemijskih sredstava i boja i njihovu nabavku; odgovornost u slučaju požara i hemijskih akcidenata na odeljenju farbanja.
 • 2015. odlazak u laboratoriju kompanije „Huntsman“, Liberec, Češka radi razmene iskustva sa kolegama iz farbara ostalih evropskih država.

Stevica Kalaš

kalas

Studijski program: strukovni inženjer prehrambene tehnologije, strukovni inženjer tehnologije specijalista
Naziv firme: Molson Coors u kojoj posluje Apatinska pivara
Radno mesto: European Asset Care and Utilities Technical Support Lead

 • Stevica Kalaš je rođen 01.09.1972. godine u Ebingenu, SR Nemačka.

 • Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu završio je 1998. godine uz zvanje strukovni inženjer prehrambene tehnologije a specijalističke studije na istoj visokoškolskoj ustanovi je završio 2015. godine i stekao zvanje strukovni inženjer tehnologije specijalista.

 • Poslovnu karijeru je započeo kao pripravnik u Apatinskoj pivari 1998. godine, u kontroli kvaliteta, zatim kao poslovođa u proizvodnji piva od 1999. godine do kraja 2005. godine da bi do kraja 2007. godine nastavio da radi kao procesni inženjer u odeljenju ambalažiranja. Nakon toga je preuzeo ulogu menadžera za ambalažiranje gde je proveo naredne dve godine da bi od kraja 2009. godine bio promovisan na poziciju direktor proizvodnih operacija Apatinske pivare a od 2012. godine preuzima ulogu direktora za proizvodne operacije Balkan, koje pored Apatinske pivare čine i dve pivare u regionu Zagrebačka i Nikšićka pivara. U okviru pivarske grupacije, Molson Coors u kojoj posluje Apatinska pivara a krajem 2015. godine preuzima funkciju Evropskog lidera tehničke podrške za održavanje i energetiku koju i danas obavlja.

 • Živi u Apatinu, oženjen je.