vts336

Važne informacije

source site  

http://www.myqualities.com/education/cheap-assignment-help.html international group services international students essay competition ŠTA JE SVE POTREBNO ZA UPIS?

my homework help Za upis su vam potrebni ORIGINALI dokumenata. Treba predati:

  1. svedočanstva svih razreda srednje škole,
  2. diplomu srednje škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih (ako ga niste predali prilikom upisa),
  4. dokaz o državljanstvu (ako ga niste predali prilikom upisa).

click here Ako originale niste predali prilikom prijave na konkurs, sada ih morate predati. Ako ste već predali originale dokumenata, to ćete naglasiti prilikom upisa.

go here Osim navedenih dokumenata morate imati i:

  1. ŠV obrazac za odgovarajucu školsku godinu (dva primerka),
  2. indeks,
  3. dve slike, (3,5x4,5 cm),
  4. odgovarajuće uplate.

college paper writing editing services  

follow site Komplet za upis (ŠV - obrasci, indeks,fascikla) kupujete u Školi.

help correcting essay Uplata za sve studente je enter 5.000 dinara na račun Škole. Uplata se može izvršiti na pošti (na sledeći broj žiro računa: go here 840 - 1275666-71).

source site  

follow site KADA TREBA DOĆI NA UPIS?

ways of helping the poor essay Termini za upis bice istaknuti na oglasnoj tabli. Morate poštovati navedene termine, jer u slučaju kašnjenja ili neblagovremenog dolaska nećete biti upisani.

http://www.myqualities.com/education/help-writing-an-essay-for-college.html  

go GDE SE VRŠI UPIS?

online essay checker grammar Upis se vrši predajom dokumenata i priznanica o uplati u Studentskoj službi Škole, na odgovarajućem šalteru. Pažljivo popunite ŠV-obrasce i indeks, navedite adresu i telefon preko kojeg vas možemo obavestiti ukoliko bude izuzetno potrebno.

get link Pre nego što dođete pred šalter studentske službe, zapamtite vaš broj sa rang liste. To će olakšati pronalaženje dokumenata i ubrzati upis. Referenti u Studentskoj službi ce vam reći kada možete doći po indeks, nakon upisivanja potrebnih podataka, stavljanja pečata i potpisivanja indeksa od strane direktora Škole.

http://www.behavior.org/answers/essay-writing-help-needed.html  

DA LI JE POTREBNO DA URADITE JOŠ NEŠTO NAKON UPISA?

Kada se upišete i dobijete indeks, vi ste student Škole. Nikakvih obaveza nemate do početka nastave. Medutim, može se dogoditi da vama zatreba dokaz da ste se upisali u Školu. Dokaz da ste u statusu studenta Škole, predstavlja popunjeno i overeno Uverenje. Ovakva uverenja su potrebna pri dobijanju povlastica za vožnju, mesečne karte za vožnju, ostvarenje prava na dečiji dodatak, porodičnu penziju i slično.

 

KAKO DA DOBIJETE UVERENJE DA STE STUDENT?

Obrazac Uverenja se kupuje u dva primerka u skriptarnici Škole. Obrasce popunite i uz indeks predate Studentskoj službi, koja zadržava jedan primerak a drugi primerak se overi, potpiše i vrati vama. Ako vam je Uverenje potrebno za više stvari odjednom, kupite dovoljan broj obrazaca. Ova uverenja možete dobiti i na sam dan upisa, ako ih predate Studentskoj službi zajedno sa dokumentima pri upisu.

 

http://www.behavior.org/answers/cheap-custom-essay-papers.html POSLE UPISA

 

KADA POČINJE NASTAVA?

Nastava za studente prve godine studija počinje prve nedelje oktobra meseca, tačan datum biće objavljen naknadno. Sam početak nastave predstavlja obično svečani prijem studenata. To je kratko okupljanje svih studenata jednog odseka u amfiteatru Škole. Tada se studentima obrati direktor Škole i izlože se osnovni podaci koji su značajni za odvijanje nastave, raspored časova, ispitne rokove i slično.