vts336

Važne informacije

the wasteland essay  

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=ending-argumentative-essay&thesis=2 http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=what-can-i-do-for-my-country-essay&thesis=2 ŠTA JE SVE POTREBNO ZA UPIS?

follow Za upis su vam potrebni ORIGINALI dokumenata. Treba predati:

  1. svedočanstva svih razreda srednje škole,
  2. diplomu srednje škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih (ako ga niste predali prilikom upisa),
  4. dokaz o državljanstvu (ako ga niste predali prilikom upisa).

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=where-do-you-see-yourself-in-5-years-essay-example&write=6 Ako originale niste predali prilikom prijave na konkurs, sada ih morate predati. Ako ste već predali originale dokumenata, to ćete naglasiti prilikom upisa.

http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=cheap-deal-viagra cheap deal viagra Osim navedenih dokumenata morate imati i:

  1. ŠV obrazac za odgovarajucu školsku godinu (dva primerka),
  2. indeks,
  3. dve slike, (3,5x4,5 cm),
  4. odgovarajuće uplate.

http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=liquid-viagra-shot  

go here Komplet za upis (ŠV - obrasci, indeks,fascikla) kupujete u Školi.

click Uplata za sve studente je http://www.ifipwg94.org/flash/?me=essays-on-cornelius-vanderbilt&write=6 5.000 dinara na račun Škole. Uplata se može izvršiti na pošti (na sledeći broj žiro računa: http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=thesis-on-vlsi-testing&top=2 840 - 1275666-71).

writers at work the essay students book  

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=simple-essay-form-1&write=6 KADA TREBA DOĆI NA UPIS?

thank you ma'am essay Termini za upis bice istaknuti na oglasnoj tabli. Morate poštovati navedene termine, jer u slučaju kašnjenja ili neblagovremenog dolaska nećete biti upisani.

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=basketball-essay&write=6  

help in college essays GDE SE VRŠI UPIS?

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=childrens-homework-help&thesis=2 Upis se vrši predajom dokumenata i priznanica o uplati u Studentskoj službi Škole, na odgovarajućem šalteru. Pažljivo popunite ŠV-obrasce i indeks, navedite adresu i telefon preko kojeg vas možemo obavestiti ukoliko bude izuzetno potrebno.

homework helping Pre nego što dođete pred šalter studentske službe, zapamtite vaš broj sa rang liste. To će olakšati pronalaženje dokumenata i ubrzati upis. Referenti u Studentskoj službi ce vam reći kada možete doći po indeks, nakon upisivanja potrebnih podataka, stavljanja pečata i potpisivanja indeksa od strane direktora Škole.

see url  

essay on criticism pope sparknotes DA LI JE POTREBNO DA URADITE JOŠ NEŠTO NAKON UPISA?

get link Kada se upišete i dobijete indeks, vi ste student Škole. Nikakvih obaveza nemate do početka nastave. Medutim, može se dogoditi da vama zatreba dokaz da ste se upisali u Školu. Dokaz da ste u statusu studenta Škole, predstavlja popunjeno i overeno Uverenje. Ovakva uverenja su potrebna pri dobijanju povlastica za vožnju, mesečne karte za vožnju, ostvarenje prava na dečiji dodatak, porodičnu penziju i slično.

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=what-helps-to-concentrate-on-homework&thesis=2  

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=ship-of-theseus-essay&write=6 KAKO DA DOBIJETE UVERENJE DA STE STUDENT?

essay make personal unique Obrazac Uverenja se kupuje u dva primerka u skriptarnici Škole. Obrasce popunite i uz indeks predate Studentskoj službi, koja zadržava jedan primerak a drugi primerak se overi, potpiše i vrati vama. Ako vam je Uverenje potrebno za više stvari odjednom, kupite dovoljan broj obrazaca. Ova uverenja možete dobiti i na sam dan upisa, ako ih predate Studentskoj službi zajedno sa dokumentima pri upisu.

help me write an argumentative essay  

watch project research papers POSLE UPISA

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=rubric-for-grading-research-papers-high-school&top=2  

enter KADA POČINJE NASTAVA?

how to type movie titles in essays Nastava za studente prve godine studija počinje prve nedelje oktobra meseca, tačan datum biće objavljen naknadno. Sam početak nastave predstavlja obično svečani prijem studenata. To je kratko okupljanje svih studenata jednog odseka u amfiteatru Škole. Tada se studentima obrati direktor Škole i izlože se osnovni podaci koji su značajni za odvijanje nastave, raspored časova, ispitne rokove i slično.

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essay-topics-about-the-civil-war&thesis=2