vts336

Izdavačka delatnost

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu ima obavezu da studentima obezbedi udžbenike, priručnike i drugu literaturu neophodnu za praćenje nastave. Nastavnim programima je predviđena odgovarajuća literatura za svaki predmet studijskog programa. Škola ima razvijenu izdavačku delatnost. Stručno telo koje se time bavi je Komisija za izdavačku delatnost. Njen zadatak je izrada dugoročnih i kratkoročnih planova izdavačke delatnosti i njihova realizacija. Primenom Pravilnika o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti obezbeđuje se visok kvalitet publikacija.

 

Izdavačka delatnost Škole je uglavnom fokusirana na izdavanje udžbenika i nastavnog materijala potrebnih za inženjersko obrazovanie studenata. U poslednje tri godine Škola je objavila 30 publikacija.

 

Publikacije objavljene 2008. godine:

1. Dr Dragan Živković; Poljoprivredne mašine i uređaji - zbirka rešenih zadataka

2. Dr Duško Salemović, mr Danijela Jašin; Priručnik za procesnu tehniku

3. Mr Krum Anastasov, mr Marija Anastasov; Konstrukcija i modeliranje odeće 1

4. Mr Robert Molnar; Tehnički materijali - praktikum sa radnom sveskom

5. Dr Drago Soldat; Transportni sistemi

6. Dr Cvijan Žepinić; Mehanika - statika

7. Erić Spasoje; Kako pisati radove i knjige - priručnik

8. Mr Krum Anastasov, mr Marija Anastasov; Konstrukcija i modeliranje odeće 2

9. Mr Krum Anastasov; Operativni sistemi u proizvodnji odeće - zbirka zadataka sa rešenjima

10. Dr Mirjana Ševaljević; Fizička hemija - praktikum

11. Dr SavoĆebić; Matematika - zbirka rešenih ispitnih zadataka

 

Publikacije objavljene 2009. godine:

1. Mr Robert Molnar; Osnovi preduzetništva -udžbenik

2. Spec. Mira Kovačević, spec. Jelena Đerić; Hemija 2 - praktikum za laboratorijske vežbe

3. Dr Drago Soldat; Zbirka rešenih zadataka i projektna rešenja iz transportnih sistema

4. Dr Drago Soldat, mr Novica Grujić; Održavanje mašina i opreme - monografija

5. Mr Mirko D. Malić, mr Dušan Malić; Tehnike merenja - praktikum za izvođenje laboratorijskih vežbi

6. Mr Krum Anastasov, mr Marija Anastasov; Konstrukcija i modeliranje odeće 2 - udžbenik

7. Mr Krum Anastasov; Operativni sistemi u proizvodili odeće - zadaci i rešenja

8. Mr Dušan Jovanić; Obrada oblikovanjem 1 (zavarivanje) - udžbenik

9. Dr Mirjana Ševaljević; Instrumentalne analize - praktikum

10. Spec. Jelena Tjerić; Hemija 1 - praktikum

11. Dr Smiljana Mirkov, dr Slobodanka Markov; Sociologija - udžbenik (reprint)

 

Publikacije objavljene 2010. godine:

1. Dr Savo Ćebić; Odabrana poglavlja iz matematike za studente specijalističkih studija

2. DrSavoĆebić; Matematika 1 -udžbenik

3. Mr Dušan Jovanić; Obrada oblikovanjem 1 - zbirka zadataka iz livenja

4. Mr Dušan Jovanić; Mašinska obrada 1 - praktikum

5. Dr Cvijan Žepinić; Mašinski elementi 1 - praktikum

6. Dragana Milekić; Računari - vežbe

7. Mr Olga Deretić; Engleski jezik 1 - početni kurs

8. Mr Olga Deretić; Engleski jezik 1 - srednji kurs

 

Publikacije objavljene 2011. godine:

1. Anastasov mr Krum, Anastasov mr Marija; Konstrukcija i modeliranje muške odeće

2. Mulić spec. Veselin; Hidraulika i pneumatika - praktikum za laboratorijske vežbe

3. Salemović dr Duško; Mašine, aparati i tehnološke operacije - praktikum

4. Deretić mr Olga; Engleski jezik 2 - početni kurs

5. Deretić mr Olga; Engleski jezik 2 - srednji kurs (rider)

6. Manojlović dr Lazo, Šućurović mr Aleksandra; Merenje fizičkih veličina - praktikum

7. Mirkov dr Smiljana; Zbornik radova (I naučno stručni skup)

8. Ćebić dr Savo; Matematika 2

9. Žepinić dr Cvijan; Mehanika 2 - autorizovana predavanja

10. Mulić spec. Veselin; Klipne i turbo mašine - praktikum za laboratorijske vežbe

...