vts336

Osnovna obaveštenja

 

OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno 283 studenta od kojih:

 • 76 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 139 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 62 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: 19 studenata budžet; 7 studenata - samofinansiranje

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: 3 studenata budžet; 2 studenata - samofinansiranje

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: 27 studenata budžet; 90 studenata - samofinansiranje

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO: 19 studenata budžet; 6 studenata - samofinansiranje

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: 8 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: 30 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: 16 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: 16 studenata - samofinansiranje

 

 

 • Uslov za konkurisanje: završena srednja škola (trogodišnja ili četvorogodišnja).

  

 • Podnošenje dokumenata (Prijava na konkurs): 03, 04, 05, i 06.09.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs: svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

 • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u PETAK, 07.09.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

 • Upis: od 10.09.2018. godine do 14.09.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

 • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, za strane studente i studije uz rad 50.000,00 dinara, a za specijalističke studije 80.000,00 dinara.

 

 • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

 • Za kandidate koji su u radnom odnosu Škola će organizovati "studije uz rad" prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku studija uz rad.

 

 • Smeštaj: studentski dom.

 

 • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.