vts336

Osnovna obaveštenja

 

easy french essay topics OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

  ancient Egyptian essay writers

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj enter site 2017/18 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno go site 404 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=write-my-essay-for-me-for-free&top=2 ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=how-to-write-a-restaurant-evaluation-essay&top=2 7 studenata budžet; free essay on oedipus the king 10 studenata - samofinansiranje

 

source link INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: go to link 1 studenata - samofinansiranje

 

term papers computer science TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: pay for essay writing canada 25 studenata budžet; http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=buy-no-online-prescription-viagra 94 studenata - samofinansiranje

 

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=pygmalion-my-fair-lady-essay&write=6 MAŠINSKO INŽENJERSTVO: watch 9 studenata budžet; http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=research-paper-on-ww2-weapons&thesis=2 28 studenata - samofinansiranje

 

common app transfer essay INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: need help writing a term paper 9 studenata budžet; http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=friendship-thesis-mice-men&thesis=2 39 studenata - samofinansiranje

 

domyessay info SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: free homework help websites 31 studenata - samofinansiranje

 

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=satirical-essay-the-onion&top=2 SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=christian-essay-scholarship&thesis=2 14 studenata - samofinansiranje

 

koyaanisqatsi essay SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: get link 16 studenata - samofinansiranje

 

 

  

connectors for essays  

  • f for fake essays Potrebna dokumenta http://www.ifipwg94.org/flash/?me=example-of-an-essay-outline&write=6 za prijavu na konkurs get link : svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

  • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

  • Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

  • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

  • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.
    Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

  • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

  • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

  • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.