vts336

Osnovna obaveštenja

 

OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - DRUGI DOPUNSKI KONKURSNI ROK

 

 • Broj studenata

 

1. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO - 100 studenata - samofinansiranje

 

2. MAŠINSKO INŽENJERSTVO - 29 studenata - samofinansiranje

 

3. INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU - 2 studenata - samofinansiranje

 

4. INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA - 29 studenata - samofinansiranje

 

5. ELEKTRONIKA I RAČUNARSTVO - 16 studenata - samofinansiranje

 

6. SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA* - 16 studenata - samofinansiranje

 

7. SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA* - 6 studenata - samofinansiranje

 

 

 

 • Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola

  

 • Podnošenje dokumenata (Prijava na konkurs): do PONEDELJKA, 07.11.2016. godine do 1100 sati.

 

 • Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs: svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

 • Prijemni ispit (TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE): PONEDELJAK, 07.11.2016. godine u 1200 sati u prostorijama Škole (poneti ličnu kartu ili neki drugi dokument sa fotografijom). Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

 • Upis: 08.11.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

 • Školarina (za studente na samofinansiranju): 30.000,00 dinara

 

 • *Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

 • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

 • Sva obaveštenja: 023/562-389 (studentska služba Škole)