vts336

Osnovna obaveštenja

 

OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - PRVI KONKURSNI ROK

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno 404 studenta od kojih:

 • 160 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 180 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 64 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: 30 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: 20 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: 65 studenata budžet; 85 studenata - samofinansiranje

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO: 25 studenata budžet; 35 studenata - samofinansiranje

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: 20 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: 32 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: 16 studenata - samofinansiranje

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: 16 studenata - samofinansiranje

 

 

 • Uslov za konkurisanje: završena srednja škola.

  

 • Podnošenje dokumenata (Prijava na konkurs): 19, 20, 21, 22, i 25.06.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs: svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

 • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u UTORAK, 26.06.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

 • Upis: od 02.07.2018. godine do 06.07.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

 • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.
  Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

 • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

 • Za kandidate koji su u radnom odnosu Škola će organizovati "studije uz rad" prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku studija uz rad.

 

 • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

 • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.