vts336

Osnovna obaveštenja

 

here OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

  winning essay examples

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj http://i13pc106.anthropomatik.kit.edu/uploads/?dep=thesis-counter-thesis-synthesis&mc=2 2017/18 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno http://www.cs.odu.edu/~cs450/web/bb/phpBB3/files/?on=buy-essay-papers-on-line&oy=61 404 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

source site ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: here 7 studenata budžet; http://i13pc106.anthropomatik.kit.edu/uploads/?dep=sample-psychology-thesis&mc=2 10 studenata - samofinansiranje

 

unfpa bangladesh online essay contest 2012 INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: http://www.jaanikese.edu.ee/lesson.php?made=buying-assignments&eu=8 1 studenata - samofinansiranje

 

a essay is primarily an that looks TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: http://www.mvhm.org/state.php?gov=warwick-university-english-literature-and-creative-writing&us=51 25 studenata budžet; http://csr-in-action.org/bekeme/?art=custom-custom-ezessays-us-paper-paper-term-term&tm=72 94 studenata - samofinansiranje

 

http://patti-bee2.dcccd.edu/learn.php?for=tips-for-drafting-an-essay&hr=6 MAŠINSKO INŽENJERSTVO: http://csr-in-action.org/bekeme/?art=sales-promotion-of-pepsi-essays&tm=72 9 studenata budžet; go site 28 studenata - samofinansiranje

 

http://i13pc106.anthropomatik.kit.edu/uploads/?dep=free-human-resources-essay&mc=2 INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: http://i13pc106.anthropomatik.kit.edu/uploads/?dep=essay-on-los-angelos&mc=2 9 studenata budžet; source site 39 studenata - samofinansiranje

 

why do students drop out of high school essay SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: creative writing uottawa 31 studenata - samofinansiranje

 

source link SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: http://patti-bee2.dcccd.edu/learn.php?for=air-fuel-synthesis-stock-ticker&hr=6 14 studenata - samofinansiranje

 

college thesis writing help SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: go 16 studenata - samofinansiranje

 

 

  • follow url Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

  

egalias daughters essay outline  

  

  • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

  • Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

  • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

  • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.
    Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

  • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

  • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

  • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.