vts336

Spisak članova Nastavnog veća

 

 1. BOŽO dr JOŽEF
 2. BORJANOVIĆ dr IRIS
 3. DERETIĆ mr OLGA
 4. DRAŠKOVIĆ dr MILANA
 5. EREMIĆ dr ŽELJKO
 6. ERIĆ mr SPASOJE
 7. ŽEPINIĆ dr CVIJAN
 8. JAŠIN dr DANIJELA
 9. JOVANIĆ dr DUŠAN
 10. KIURSKI MILOŠEVIĆ dr JELENA
 11. KOVAČEVIĆ mr JELENA
 12. KOVAČEVIĆ spec. MIRA
 13. LAZIĆ VULIĆEVIĆ dr LJUBICA
 14. LAZIĆ dr MATILDA
 15. LOVRE dr MILE
 16. LUDAJIĆ dr GORDANA
 17. MALIĆ dr DUŠAN
 18. MANOJLOVIĆ dr LAZO
 19. MARKOVIĆ mr IVANA
 20. MATOTEK ANĐELIĆ dr MARIJA
 21. MIRKOV dr SMILJANA
 22. MOLNAR dr ROBERT
 23. MULIĆ spec. VESELIN
 24. NAĐALIN dr VESNA
 25. NIKOLIN dr TATJANA
 26. RANČIĆ dr MILORAD
 27. RAJIĆ dr ALEKSANDAR
 28. SALEMOVIĆ dr DUŠKO
 29. SEKULIĆ mr TANJA
 30. ĆEBIĆ dr SAVO
 31. ŠUĆUROVIĆ mr ALEKSANDRA

 

Sednicama Nastavnog veća prisustvuju i:

 1. HALAS MSc DRAGAN
 2. MILEKIĆ DRAGANA, dipl. mat.
 3. NOVAKOVIĆ MSc MILADA
 4. VIDUKA MSc Biljana