vts336

Nabavke

Oglas - Nabavka i ugradnja uređaja za video nadzor Škole

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za nabavku i ugradnju uređaja za video nadzor Škole.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Izrada plana zaštite od požara

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za izradu plana zaštite od požara.


Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Nabavka Fotonaponskog solarnog sistema

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za nabavku Fotonaponskog solarnog sistema snage od 900W do 1000W.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Usluga izdavanja i štampanja knjige

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za dostavljanje ponuda za uslugu izdavanje i štampanje knjige: „Industrijski manipulatori i roboti“ – priručnik u okviru projekta „IDEA LAB“.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Servisiranje protivpožarnih aparata za 2017. godinu

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za servisiranje protivpožarnih aparata za 2017. godinu.


Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Održavanje birotehničke opreme za 2017. godinu

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za održavanje birotehničke opreme za 2017. godinu.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Izrada plana zaštite od požara

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za izradu plana zaštite od požara.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Nabavka kancelarijskog materijala, reprezentacije, potrošnog materijala i osnovnih sredstava za 2017. godinu

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za nabavku kancelarijskog materijala, reprezentacije, potrošnog materijala i osnovnih sredstava za 2017. godinu
 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Poziv za pružanje usluga studentskog restorana

Zainteresovani treba da ponude asortiman, cenu i uslove.

Rok za prijavu je sedam dana od objavljivanja oglasa na sajtu Škole.

Broj telefona za dodatne informacije je 023/565-896.

Oglas - Obavezno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine od nezgoda

Visoka tehnička škola raspisuje oglas za obavezno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine od nezgoda.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Usluge štampanja propagandnog materijala

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za usluge štampanja propagandnog materijala.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Usluge defektaže i servisiranja klima uređaja

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za usluge defektaže i servisiranja klima uređaja.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Održavanje birotehničke opreme

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za održavanje birotehničke opreme.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Nabavka kancelarijskog i higijenskog materijala i reprezentacije

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za nabavku kancelarijskog i higijenskog materijala i reprezentacije.

 

NAPOMENA: Nabavka se produžava do ČETVRTKA, 28.01.2016. godine.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Nabavka laboratorijskog materijala

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za nabavku laboratorijskog materijala.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.

Oglas - Nabavka pločica

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisuje oglas za nabavku pločica.

 

Tekst oglasa možete pogledati ovde.