vts336

Prijava na konkurs

 

Ukoliko želite da studirate, morate se prijaviti na konkurs. To znaci da ste podneli odgovarajuća dokumenta i izvršili odgovarajuće uplate. Na taj način se evidentira koliko je kandidata zainteresovano za koji smer. Prijavljivanjem na konkurs "ulazite u igru": stičete pravo da polažete prijemni ispit i da se, eventualno, upišete.

Potrebno je da donesete:

  • svedočanstva svih razreda srednje škole,
  • diplomu srednje škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o državljanstvu (izbegla lica donose izbegličku legitimaciju),
  • prijavni list (kupićete ga u Školi i popuniti),
  • priznanicu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita.

ŠTA RADITI U SLUCAJU DA NE MOŽETE NABAVITI SVA POTREBNA DOKUMENTA?

Ukoliko imate bilo koji problem oko podnošenja dokumenata, obratite se sekretaru Škole.

 

KOJE UPLATE TREBA IZVRŠITI?

Prilikom prijave na Konkurs uplaćuje se naknada od 3.000 dinara za polaganje prijemnog ispita. Uplata se može izvršiti na pošti (na broj žiro računa: 840 - 1275666-71).

 

MOGU LI SE PREDATI FOTOKOPIJE DOKUMENATA?

Prilikom prijave na konkurs, mogu se predati i overene fotokopije dokumenata. Prilikom upisa, fotokopije se moraju zameniti originalnim dokumentima.

 

GDE SE PREDAJU DOKUMENTA I VRŠI UPLATA?

Sva dokumenta i priznanice o uplati predaju se Studentskoj službi, na odgovarajućem šalteru.