vts336

Konkurs

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

(treći konkursni rok)

 

na studijske programe:

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(100 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(29 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(2 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(29 studenata - samofinansiranje)

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA*

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA*

(6 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: do PONEDELJKA, 07.11.2016. godine do 1100 sati.

 

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje PONEDELJAK, 07.11.2016. godine u 1200 sati u prostorijama Škole. Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

Upis: 08.11.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Uslov za konkurisanje na osnovne strukovne studije: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

 

ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih strukovnih studija iznosi 30.000,00 dinara.

 

*Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

NAPOMENA: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst konkursa. Sve eventualne izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.