vts336

Konkurs

go Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

thesis statement for the book brave new world KONKURS

go here ZA UPIS 283 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

http://www.isss-india.org/bin/teach-essay-writing.html (drugi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-ideas-on-autism&how=6 2017/18 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=reasons-for-not-doing-my-homework&ba=2 283 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

 

anthem ayn rand essay help ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

( enter site 7 studenata budžet; http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=1920s-dbq-outline-essays&cj=8 10 studenata - samofinansiranje)

 

schools homework help INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

( https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=excuses-for-not-doing-my-homework&ba=2 1 studenata - samofinansiranje)

 

source link TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

( watch 25 studenata budžet; writers online portfolio 94 studenata - samofinansiranje)

 

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=descriptive-essay-help&how=6 MAŠINSKO INŽENJERSTVO

( go here 9 studenata budžet; behaviour management essay free 28 studenata - samofinansiranje)

 

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=research-papers-on-attrition-pdf&cj=8 INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

( https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=helpful-tool-in-preparing-for-an-essay-test&ba=2 9 studenata budžet; go here 39 studenata - samofinansiranje)

 

http://www.isss-india.org/bin/math-olympiad-contest-problems.html SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

( go to site 31 studenata - samofinansiranje)

 

enter SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

( follow 14 studenata - samofinansiranje)

 

emily dickinson biography essay SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

( enter 16 studenata - samofinansiranje)

 


get link Prijava na konkurs: go 01, http://idti.edu/form/?mba=10-english-newspaper-names&hu=1 04, imperial college thesis format 05 i http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=thesis-statement-in-an-essay&cj=8 06 http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=order-custom-papers&cj=8 .09.2017. godine (od academic english writing exercises 0900 do http://www.isss-india.org/bin/examples-of-introduction-paragraph-to-an-essay.html 1300 sati).


write my essay generator Prijemni ispit: click TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studijske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

NAPOMENA: Posle prve godine je moguća promena studijskog programa uz molbu i priznanje ispita. Tako da postoji mogućnost da student, na primer, upiše prvu godinu Tehnološkog inženjerstva i posle prve godine uz molbu promeni studijski program u Inženjerstvo zaštite na radu uz priznanje ispita koji su im zajednički te nastavi studije na samofinasiranju.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.