vts336

Arhiva

 

PRETHODNI SKUPOVI / PREVIOUS CONFERENCES 

 

  • 2017. godina/year

Zbornik radova sa VI Naučno - stručnog skupa održanog 22.04.2017. godine možete preuzeti ovde --->

(Proceedings from 6th Conference, Serbian only)

Zbornik apstrakata sa VI Naučno - stručnog skupa možete pogledati/preuzeti ovde --->

(Abstracts from 6th Conference, Serbian only)

 

 

  • 2016. godina/year

Zbornik radova sa V Naučno - stručnog skupa održanog 23.04.2016. godine možete preuzeti ovde --->

(Proceedings from 5th Conference, Serbian only)

Zbornik apstrakata sa V Naučno - stručnog skupa možete pogledati/preuzeti ovde --->

(Abstracts from 5th Conference, Serbian only)

 

  • 2014. godina/year

Zbornik radova sa IV Naučno - stručnog skupa održanog 26.04.2014. godine možete preuzeti ovde.

(Proceedings from 4th Conference, Serbian only)

 

Zbornik apstrakata sa IV Naučno - stručnog skupa možete pogledati/preuzeti ovde.

(Abstracts from 4th Conference, Serbian only)

 

  •  2012. godina/year

Zbornik radova sa III Naučno - stručnog skupa održanog 08.12.2012. godine možete preuzeti ovde.

(Proceedings from 3rd Conference, Serbian only)

 

Zbornik apstrakata sa III Naučno - stručnog skupa možete pogledati/preuzeti ovde.

(Abstracts from 3rd Conference, Serbian only)  • 2011. godina/year

Zbornik radova sa II Naučno - stručnog skupa održanog 10.12.2011. godine možete preuzeti ovde.

(Proceedings from 2nd Conference, Serbian only)

 

Zbornik apstrakata sa II Naučno - stručnog skupa možete pogledati/preuzeti ovde.

(Abstracts from 2nd Conference, Serbian only)

 

 

  • 2010. godina/year

Zbornik radova sa I Naučno - stručnog skupa održanog 10.12.2010. godine možete preuzetiovde.

(Proceedings from 1st Conference, Serbian only)