vts336

Članci

Tehnički materijali

 

Predmetni nastavnik: mr Ljubica Lazić Vulićević

Saradnik u nastavi: mr Spasoje Erić

Broj časova predavanja nedeljno: 3 (studijski programi mašinstva), 2 (stud.progr. Prehrambeno-hemijska tehnologija)

Broj časova vežbi nedeljno: 2

Položen ispit donosi ESPB bodova: 6

Vrsta predmeta:
1. Mašinstvo - OBAVEZAN
2. Prehrambena i hemijska tehnologija - IZBORNI

3. Inženjerski menadžment - IZBORNI

 


Obaveštenja

 

 1. Drugi kolokvijum iz predmeta Tehnički materijali održaće se u utorak, 26.05.2015. godine, sa početkom u 1000 sati u prostoriji 115.
 2. Ispit iz predmeta Tehnički materijali kod predmetnog nastavnika mr Ljubice Lazić Vulićević u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine koji je zakazan za SREDU, 27.08.2014. godine, će se održati u ČETVRTAK, 28.08.2014. godine sa početkom u 1200 sati.

 3. DRUGI kolokvijum iz predmeta Tehnički materijali održaće se u UTORAK, 27.05.2014. godine sa početkom u 1045 sati, u učionici 115.

 4. PRVI kolokvijum iz predmeta Tehnički materijali biće održan u UTORAK, 08.04.2014. godine sa početkom u 1045 sati u učionici 115.
 5. Upis ocena i uvid u radove za julski ispitni rok školske 2012/2013. godine biće u ČETVRTAK, 04.07.2013. godine, u 1200 sati.

 6. Upis ocena iz predmeta Tehnički materijali kod predmetnog nastavnika mr Ljubice Lazić Vulićević biće u UTORAK, 18.06.2013. godine u 1100 sati.

 7. Dodatni termin za odbranu vežbi iz predmeta Tehnički materijali kod mr Spasoja ErićaČETVRTAK, 06.06.2013. godine u 1315 sati.

 8. Ispiti iz predmeta Tehnički materijali i Mašinski materijali kod predmetnog nastavnika mr Ljubice Lazić Vulićević u junskom ispitnom roku školske 2012/2013. godine održaće se u SREDU, 12.06.2013. godine sa početkom u 1200 sati, umesto u SREDU, 05.06.2013. godine kao što piše u rasporedu ispita.

 9. Zbog bolesti predmetnog nastavnika predavanja i vežbe iz predmeta Tehnički materijali neće biti održani u SREDU, 10.04.2013. godine. Termin nadoknade biće naknadno utvrđen.

 10. Prvi kolokvijum iz predmeta Tehnički materijali održaće se u SREDU, 03.04.2013. godine sa početkom u 1230 sati.

 11. Upis ocena iz predmeta Tehnički materijali u oktobarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine biće u ČETVRTAK, 27.09.2012. godine sa početkom u 1200 časova.
  NAPOMENA: Studenti moraju imati upisane poene iz laboratorijskih vežbi u indeks.
 12. Upis ocena i uvid u radove u ČETVRTAK, 06.09.2012. godine u 1230 časova.
  NAPOMENA: Studentima koji dolaze na upis ocena moraju biti upisani u indeks poeni od odbranjenih laboratorijskih vežbi.

 13. Upis ocena i uvid u radove iz predmeta Tehnički materijali biće u SREDU, 20.06.2012. u 1100 časova.
 14. Ispit iz nastavnih predmeta Tehnički materijali i Mašinski materijali u junskom ispitnom roku pomera se sa 06.06.2012. godine na 12.06.2012. godine sa početkom u 1200 časova.
 15. Nastava iz predmeta Tehnički materijali (predavanja i laboratorijske vežbe) neće se održati u PONEDELJAK, 30.04 2012. godine. O terminu održavanja nastave studenti će biti obavešteni u toku maja meseca.

Plan rada

 

Studijski programi:

1. Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
2. Procesno i poljoprivredno mašinstvo

Radna
nedelja
 Nastavna jedinica i sadržaj

 1.

Svojstva materijala
Upoznavanje sa strukturom materijala (atomi i atomske veze).
Upoznavanje sa osobinama materijala kao posledica strukture atoma i molekula.

 2.

Struktura metalnih materijala
Metalna veza.
Kristalni sistemi i kristalna rešetka.
Alotropske modifikacije metalnih materijala. Difuzija.

 3.

Teorija legura 1
Pojam i vrste legura (čvrsti rastvori, mehaničke smeše, hemijska jedinjenja).
Dijagrami stanja dvojnih legura (postupak konstruisanja sa termijskom analizom).

 4.

Teorija legura 2
Dijagram stanja Fe-C.
(Karakteristike željeza i ugljenika kao hemijskih elemenata i njihovi načini vezivanja, konstrukcija dijarama, osnovne linije na dijagramu, karakteristična područja).

 5.

Teorija legura 3
Gvožđa i čelici.
(Visoka peć i njeni produkti. Vrste gvožđa i njihovo obeležavanje. Dobijanje čelika. Podela čelika i obeležavanje čelika).

 6.

Termičke obrade 1
Pojam termičke obrade.
Podela termičkih obrada.
Žarenje i vrste žarenja.

 7.

Termičke obrade 2
Kaljenje.
(Dijagrami kaljenja, vrste kaljenja, otpuštanje nakon kaljenja i sredstva za kaljenje).

 8.

Termičke obrade 3
Poboljšanje.
Termohemijske obrade (cementacija, nitriranje i alitiranje).

 9.

Metali i legure čija osnova nije Fe 1
Bakar i legure bakra.
Aluminijum i njegove legure.
Obeležavanje legura čija osnova nije Fe.

 10.

Metali i legure čija osnova nije Fe 2
Nikl i njegove legure.
Magnezijum i njegove legure.
Tvrde legure.

 11.

Korozija i zaštita od korozije
Pojam korozije i postupci zaštite od korozije.

 12.

Nemetalni materijali 1
Polimeri.
(Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).

 13.

Nemetalni materijali 2
Keramički materijali (Podela, načini dobijanja i primena).
Kompozitni materijali (Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).

 14.

Ekološki aspekti korišćenja tehničkih materijala
Postupci reciklaže tehničkih materijala, međunarodne konvencije o zaštiti životne sredine.

 15.

Upis poena

Radna
nedelja
 Naziv vežbe i sadržaj
 Vrsta vežbe
 1.
Kristalografska ispitivanja
Kristalne rešetke.
Broj atoma po elementarnoj ćeliji, pravci i ravni u kristalnoj rešetci.
Računska
 2.
Ispitivanje materijala zatezanjem
Određivanje zatezne čvrstoće.
 Tteoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 3. Ispitivanje materijala zatezanjem
Određivanje modula elastičnosti.
(Teoret osnove, opis aparature, postupak ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 4. Ispitivanje materijala zatezanjem
Određivanje pritisne, savojne i smicajne čvrstoće.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 5.
Određivanje tvrdoće materijala
Statičke metode: Brinelova i Vikersova metoda.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 6. Određivanje tvrdoće materijala 
Statičke metode:
Rokvelove metode (Teor. osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 7. Određivanje tvrdoće materijala
Dinamičke  metode:
Poldijeva, Skleroskopska i Duroskopska (Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati
Laboratorijska
 8. 
Ispitivanje žilavosti materijala 
Šarpijeva metoda.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 9. Određivanje dinamičke čvrstoće materijala 
Dinamička  naprezanja, Velerova kriva, Smitov dijagram.
Auditorna
 10. Tehnološka ispitivanja 
Određivanje sposobnosti dubokog izvlačenja lima i Ispitivanje žica, limova i traka na previjanje.
(Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 11. Primena pravila poluge 
Određivanje udela faza za različite legure na dijagramu stanja Fe-C.
Računska
 12. Određivanje prokaljivosti čelik
Džominijeva proba, martenzit i prelazne strukture čelika nakon kaljenja.
Auditorna
 13. Radiografska ispitivanja
Ispitivanja C i γ - zracima.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja i zaštitne mere).
Auditorna
 14. Metalografska ispitivanja
Metalografski mikroskop (konstrukcija i upotreba).
Priprema uzorka. Analiza uzorka.
Laboratorijska
 15. Pregled seminarskih radova Auditorna

 

 

Studijski program:
1. Prehrambena i hemijska tehnologija

 

Radna
nedelja
 Nastavna jedinica i sadržaj

 1.

Svojstva materijala
Upoznavanje sa strukturom materijala (atomi i atomske veze).
Upoznavanje sa osobinama materijala kao posledica strukture atoma i molekula.

 2.

Struktura metalnih materijala
Metalna veza.
Kristalni sistemi i kristalna rešetka.
Alotropske modifikacije metalnih materijala. Difuzija.

 3.

Teorija legura 1
Pojam i vrste legura (čvrsti rastvori, mehaničke smeše, hemijska jedinjenja).

 4.

Teorija legura 2
Gvožđa (Visoka peć i njeni produkti. Vrste gvožđa i njihovo obeležavanje).
Dobijanje čelika (Podela čelika i obeležavanje čelika)
.

 5.

Termohemijske obrade 1
Cementacija.

 6.

Termohemijske obrade 2
Nitriranje i ostale metode THO.

 7.

Metali i legure čija osnova nije Fe 1
Bakar i legure bakra.
Aluminijum i njegove legure.
Obeležavanje legura čija osnova nije Fe.

 8.

Metali i legure čija osnova nije Fe 2
Nikl i njegove legure.
Magnezijum i njegove legure.
Tvrde legure.

 9.

Korozija 1
Pojam i vrste korozije.

 10.

Korozija 2
Postupci zaštite od korozije.

 11.

Nemetalni materijali 1
Polimeri.
(Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).

 12.

Nemetalni materijali 2
Keramički materijali (Podela, načini dobijanja i primena).
Kompozitni materijali (Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).

 13.

Nemetalni materijali 3
Goriva (Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).
Maziva (Pojam, vrste, načini dobijanja i primena).

 14.

Ekološki aspekti korišćenja tehničkih materijala
Postupci reciklaže tehničkih materijala, međunarodne konvencije o zaštiti životne sredine

 15.

Upis poena

 

 

Radna
nedelja
 Naziv vežbe i sadržaj
 Vrsta vežbe
 1.
Seminarski rad 1
Uputstva za izradu 1.
Auditorna
 2.
Seminarski rad 2
Uputstva za izradu 2.
Auditorna
 3. Kristalografska ispitivanja
Kristalne rešetke.
Broj atoma po elementarnoj ćeliji.
Pravci i ravni u kristalnoj rešetci.
Laboratorijska
 4. Ispitivanje materijala zatezanjem
Određivanje zatezne čvrstoće.
(Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 5. Ispitivanje materijala zatezanjem
Određivanje pritisne, savojne i smicajne čvrstoće.
(Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 6. Određivanje tvrdoće materijala 
Statičke metode:
Brinelova, Vikerskova i Rokvelove metode (Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 7. Određivanje tvrdoće materijala
Dinamičke  metode:
Poldijeva, Skleroskopska i Duroskopska (Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 8. 
Ispitivanje žilavosti materijala 
Šarpijeva metoda.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 9. Određivanje dinamičke čvrstoće materijala 
Dinamička  naprezanja, Velerova kriva, Smitov dijagram.
Auditorna
 10. Tehnološka ispitivanja 
Određivanje sposobnosti dubokog izvlačenja lima i Ispitivanje žica, limova i traka na previjanje.
(Teorijske osnove, opis aparature, tok ispitivanja, rezultati).
Laboratorijska
 11. Radiografska ispitivanja
Ispitivanja C i γ - zracima.
(Teoretske osnove, opis aparature, tok ispitivanja i zaštitne mere).
Auditorna
 12. Metalografska ispitivanja
Metalografski mikroskop (Konstrukcija i upotreba).
Priprema uzorka. Analiza uzorka.
Laboratorijska
 13. Seminarski rad 4
Završne konsultacije.
Auditorna
 14. Seminarski rad 3
Završne konsultacije.
Auditorna
 15. Upis poena -

 


Literatura

 1. Stojadinović, S. i Ljevar, A., Poznavanje materijala, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
 2. Molnar, R., Tehnički materijali (praktikum sa radnom sveskom), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2008. 

Provera znanja po principima Bolonjske deklaracije

 

Plan predispitnih obaveza studenta:

Red. br.
 Opis aktivnosti
Poeni
 Napomena
 1. Uredno pohađanje nastave 3-10   51%, 3 poena
  52-60%, 5 poena
  61-75%, 7 poena
  preko 75%, 10 poena
 2.  Seminarski rad do 30   Do 25 poena za potpunost sadržaja rada i potkrepljenost tabelarnim i  grafičkim prilozima
  Do 5 poena za uspešno prezentovan rad
 3.  Odbrana vežbi do 30

  Svaka od 14 odbranjenih vežbi donosi po 2 poena
  Za aktivnost na vežbama, student može osvojiti još 2 poena 

 

Student stiče pravo izlaska na ispit, ukoliko u predispitnim obavezama prikupi najmanje 30, od max. 70 poena.

 

Formiranje konačne ocene:

Red. br.
Ukupan broj ostvarenih poena
Ocena
 1.  0-54  5 (nije položio)
 2.  55-64  6 (šest)
 3.  65-74  7 (sedam)
 4.  75-84  8 (osam)
 5.  85-94  9 (devet)
 6.  95-100  10 (odličan)
Raspored nastave

 

Predavanja i vežbe se održavaju po važećem rasporedu.


Rezultati provera znanja

 

Rezultati ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (11.09.2017.) XLS

Rezultati ispita održanog u avgustovskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (28.08.2017.) XLS

Rezultati drugog kolokvijuma (19.06.2017.) XLS

Rezultati prvog kolokvijuma - Drugi termin (15.05.2017.) PDF

Rezultati prvog kolokvijuma (18.04.2017.) PDF

Rezultati ispita održanog u oktobarskom ispitnom roku školske 2015/2016. godine (12.09.2016.) XLS

Rezultati ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2015/2016. godine (24.08.2016.) XLS

Rezultati drugog kolokvijuma (06.06.2016.) XLS

Rezultati prvog kolokvijuma (13.04.2016.) PDF

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine (18.06.2015.) XLS

Rezultati drugog kolokvijuma (28.05.2015.) XLS

Rezultati ispita održanog u julskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (26.06.2014.) XLS

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (06.06.2014.) XLS

Rezultati drugog kolokvijuma (03.06.2014.) XLS

Rezultati prvog kolokvijuma (14.04.2014.) XLS

Rezultati ispita održanog u julskom ispitnom roku školske 2012/2013. godine (27.06.2013.) XLS

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2012/2013. godine (17.06.2013.) XLS

Rezultati drugog kolokvijuma (02.06.2013.) XLS

Rezultati prvog kolokvijuma (08.04.2013.) XLS

Rezultati ispita održanog u oktobarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine i spisak studenata sa brojem ukupno osvojenih predispitnih poena (21.09.2012.) PDF

Rezultati ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine i spisak studenata sa brojem ukupno osvojenih predispitnih poena (04.09.2012.) PDF

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine i spisak studenata sa brojem ukupno osvojenih predispitnih poendivfont-familnbsp;14./tdfont-family: Symbol; color: blue; font-size: 8pt;td class=y: Arial; color: blue; font-size: 8pt; Auditornaspan style=br / /spana (15.06.2012.) PDF

Rezultati prvog kolokvijuma (01.05.2012.) PDF


Poeni

 

Tehnički materijali - Spisak studenata sa brojem ukupno osvojenih predispitnih poena (12.06.2012.) PDF


Materijal za preuzimanje

 

Tehnički materijali - Dijagram stanja Fe-Fe3C (06.04.2017.) PDF

Tehnički materijali - Kristalizacija materijala (06.04.2017.) PDF

Tehnički materijali - Svojstva materijala (06.04.2017.) PDF

Tehnički materijali - Teorija legura (06.04.2017.) PDF

 

 • Okvirna pitanja za II kolokvijum iz nastavnog predmeta Tehnički materijali - Mašinci (27.03.2013.) PDF
 • Okvirna pitanja za II kolokvijum iz nastavnog predmeta Tehnički materijali - Tehnolozi (27.03.2013.) PDF
 • Okvirna pitanja za I kolokvijum iz nastavnog predmeta Tehnički materijali (27.03.2013.) PDF
 • Tehnički materijali - Spisak okvirnih tema za seminarske i završne radove (07.03.2012.) PDF
 • Ispitna pitanja (okvirno)