vts336

Članci

Preduzetništvo

 

Predmetni nastavnik:  Dr Robert Molnar, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Saradnik u nastavi:    Nema
Fond časova:            2+2
ESPB bodova:           5
Status predmeta:     Obavezan (R), Izborni
Tip predmeta:          Stručno-aplikativni

 


Obaveštenja

1. ISPIT u junskom ispitnom roku se pomera na 08. jun u 12 časova.

2.  Krajnji rok za predaju/odbranu seminarskih radova je ponedeljak 01. jun do 12 časova. Na odbranu seminarskog rada je potrebno poneti 1 ukoričeni primerak za predaju istog.

3. Test #3 će se održati u ponedeljak 25. maja u redovnom terminu za nastavu.

4. U prijavi teme za seminrski rad potrebno je dostaviti podatke o sledećem:

- Trend u okruženju koji je u vezi sa temom

- Identifikacija problema u okruženju i njegovo postojeće zadovoljavanje

- Inovacija kojom bi se identifikovani problem drugačije i/ili uspešnije rešavao

- Procena tržišta (opis kupaca i veličina tržišta-kvantifikovati!!!)


 O nastavnom predmetu i vrednovanju rada studenata 

 


Materijal za preuzimanje

1. Seminarski rad

2. Ispitna pitanja (okvirno)

 


Literatura

  1. Molnar, R., Osnovi preduzetništva, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2009.
  2. Molnar, R. i Marković, Lj., Preduzetničko osposobljavanje u velikim preduzećima, Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva - BANAT, Zrenjanin, 2004.
  3. Draker, P., Inovacije i preduzetništvo, Privredni pregled, Beograd, 1991.
  4. Molnar, R. i Matotek, M., Strategijski menadžment - praktikum, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2014.
  5. Černiček, I. i dr., TVM - Integralno upravljanje vrednostima, Domla-Publishing, Novi Sad, 2003.