vts336

Upis 2018/2019

UPIS 2018/2019 - Konačna rang lista kandidata (Treći konkursni rok)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
TREĆI KONKURSNI ROK

 

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati/preuzeti ovde.

 

 

UPIS 2018/2019 - Privremena rang lista kandidata (Treći konkursni rok)

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
TREĆI KONKURSNI ROK

 

Privremenu rang listu možete pogledati/preuzeti ovde.

UPIS 2018/2019 - Lista prijavljenih kandidata (Treći konkursni rok)

Lista prijavljanih kandidata
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine
Treći konkursni rok

 

Listu prijavljenih kandidata možete pogledati ovde.

 

 

UPIS 2018/2019 - Konačna rang lista kandidata (Drugi konkursni rok - Produženi)

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
DRUGI KONKURSNI ROK - PRODUŽENI

 

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati/preuzeti ovde.

 

UPIS 2018/2019 - Privremena lista prijavljenih kandidata (Drugi konkursni rok - Produženi)

Privremena lista prijavljanih kandidata
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine
Drugi konkursni rok - Produženi

 

Privremenu listu možete pogledati ovde.

 

UPIS 2018/2019 - PRODUŽENJE DRUGOG (SEPTEMBARSKOG) KONKURSNOG ROKA

Kandidati koji žele da se prijave na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/2019. godine mogu to uraditi od PONEDELJKA, 17.09.2018. godine do PETKA, 21.09.2018. godine.

 

Prijemni ispit odnosno test opšte tehničke kulture polagaće se u SUBOTU, 22.09.2018. godine sa početkom u 1200 sati.

 

Kandidati koji žele da upišu specijalističke strukovne studije mogu se prijaviti na konkurs do 30.09.2018. godine.

 

Više informacija o konkursu možete pogledati ovde.

UPIS 2018/2019 - Privremena rang lista kandidata (Drugi konkursni rok)

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
DRUGI KONKURSNI ROK

 

Privremenu rang listu možete pogledati/preuzeti ovde.

 

UPIS 2018/2019 - Privremena lista prijavljenih kandidata (Drugi konkursni rok)

Privremena lista prijavljanih kandidata
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine
Drugi konkursni rok

 

Privremenu listu možete pogledati ovde.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - DRUGI (SEPTEMBARSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS 283 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

(drugi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno 283 studenta od kojih:

 • 76 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta + 6 studenata prema programu afirmativnih mera čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 139 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 62 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(19 studenata budžet; 7 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(3 studenata budžet; 2 studenata - samofinansiranje)

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(27 studenata budžet; 90 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(19 studenata budžet; 6 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(8 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

(30 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 03, 04, 05. i 06.09.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će se obaviti u PETAK, 07.09.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 10.09.2018. godine do 14.09.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena srednja škola (trogodišnja ili četvorogodišnja).


ŠKOLARINA za samofinansirajuće student osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, za strane student i studije uz rad 50.000,00 dinara, a za specijalističke studije 80.000,00 dinara.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

Za kandidate koji su u radnom odnosu Škola će organizovati "studije uz rad" prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku studija uz rad.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

UPIS 2018/2019 - Konačna rang lista kandidata

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
PRVI KONKURSNI ROK

 

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati/preuzeti ovde.

UPIS 2018/2019 - Privremena lista prijavljenih kandidata (III stepen)

Privremena lista prijavljanih kandidata (III stepen)
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine
Prvi konkursni rok

 

Privremenu listu prijavljenih kandidata sa trogodišnjom školom možete pogledati ovde.

UPIS 2018/2019 - VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

Pozivaju se svi učenici sa trogodišnjim srednjim obrazovanjem koji su konkurisali za upis u prvu godinu studija da dodju na dogovor u ČETVRTAK, 28.6.2018. god u 1100 časova, pošto postoji mogućnost njihovog upisa.

UPIS 2018/2019 - Privremena rang lista kandidata

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/19. GODINE
PRVI KONKURSNI ROK

 

Privremenu rang listu možete pogledati/preuzeti ovde.

UPIS 2018/2019 - Privremena lista prijavljenih kandidata

Privremena lista prijavljanih kandidata
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2018/19. godine
Prvi konkursni rok

 

Privremenu listu možete pogledati ovde.

Za kandidate sa trogodišnjom školom nismo do danas dobili tumačenje Ministarstva prosvete. Očekujemo da ono bude objavljeno za septembarski upisni rok.

UPIS 2018/2019 - TERMINI ZA UPIS I POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS

Upis u PRVU godinu osnovnih strukovnih studija i za kandidate koji su položili prijemni ispit obaviće se u periodu od PONEDELJKA, 02.07.2018. godine do PETKA, 06.07.2018. godine od 0900 do 1300 sati.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

 • Originali dokumenata ili overene fotokopije svedočanstava i diplome o završenoj srednjoj školi;
 • Lična karta ili pasoš na uvid;
 • 2 fotografije koje moraju biti formata 3,5x4,5 cm (fotografije se mogu izraditi i u Školi);
 • Komplet za upis (kupuje se u skriptarnici Škole po ceni od 1.000,00 dinara, a sadrži fasciklu, 2 ŠV obrasca, 2 uverenja o statusu studenta, indeks, fotografije kandidata);
 • Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara (svrha uplate: Upis) za troškove upisa, materijalne troškove, osiguranje studenata, rad studentskog parlamenta i drugo;
 • Uplatnicu na ime školarine – samo za studente koji se upisuju na teret samofinansiranja.

 

Sve uplate vršiti na žiro račun Škole 840-1275666-71.

UPIS 2018/2019 - POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURISANJE

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje, za polaganje prijemnog za osnovne strukovne studije su:

 • dipoloma o završenoj srednjoj školi,
 • svedočanstva o završenim razredima srednje škole (PRILOŽITI FOTOKOPIJE, A ORIGINALE DOKUMENATA DOSTAVITI NA UVID),
 • potvrda o uplati u visini od 3.000,00 dinara,
 • prijavni list (kupuje se na skriptarnici škole),
 • lična karta ili neki drugi dokument za identifikaciju,
 • izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od šest meseci)

 

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje, za specijalističke strukovne studije su:

 • diplomu ili uverenje o diplomiranju (overena kopija),
 • kratka biografija,
 • potvrda o uplati u visini od 4.000,00 dinara,
 • Lična karta ili neki drugi dokument za identifikaciju,
 • izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od šest meseci).

 

NAPOMENA: Kandidati koji se prijavljuju na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS 404 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

(prvi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno 404 studenta od kojih:

 • 160 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta + 6 studenata prema programu afirmativnih mera čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 174 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 64 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(30 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(20 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(65 studenata budžet; 85 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(25 studenata budžet; 35 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(20 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

(32 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 19, 20, 21, 22 i 25.06.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će se obaviti u UTORAK, 26.06.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 02.07.2018. godine do 06.07.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće student osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, za strane studente i studije uz rad 50.000,00 dinara, a za specijalističke studije 80.000,00 dinara.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

Ceo tekst konkursa sa svim relevantnim informacijama možete pogledati ovde.