vts336

Upis 2016/2017

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - TREĆI KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

(treći konkursni rok)

 

na studijske programe:

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(100 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(29 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(2 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(29 studenata - samofinansiranje)

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA*

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA*

(6 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: do PONEDELJKA, 07.11.2016. godine do 1100 sati.

 

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje PONEDELJAK, 07.11.2016. godine u 1200 sati u prostorijama Škole. Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

Upis: 08.11.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Uslov za konkurisanje na osnovne strukovne studije: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

 

ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih strukovnih studija iznosi 30.000,00 dinara.

 

*Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

NAPOMENA: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst konkursa. Sve eventualne izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - DRUGI DOPUNSKI KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

(drugi dopunski konkursni rok)

 

na studijske programe:

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(74 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(29 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(2 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT

(48 studenata - samofinansiranje)

 • Računarstvo
 • Krizni menadžment

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA*

(6 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: do SREDE, 14.09.2016. godine (od 0900 do 1300 sati radnim danima).

 

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje ČETVRTAK, 15.09.2016. godine u 1200 sati u prostorijama Škole. Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

Upis: 16.09.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Uslov za konkurisanje na osnovne strukovne studije: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

 

ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih strukovnih studija iznosi 30.000,00 dinara.

 

*Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

S obzirom da je u postupku akreditacije novi studijski program Elektrotehnika i računarstvo Škola zadržava pravo da nakon dobijene akreditacije izmeni tekst konkursa.


NAPOMENA: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst konkursa. Sve eventualne izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

 

Konačna lista - Drugi (septembarski) konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017. godine

 1. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
 2. MAŠINSKO INŽENJERSTVO
 3. INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU
 4. INŽENJERSKI MENADŽMENT

Privremena lista - Drugi (septembarski) konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017. godine

 1. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
 2. MAŠINSKO INŽENJERSTVO
 3. INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU
 4. INŽENJERSKI MENADŽMENT

 

Prigovori na privremenu rang listu upućuju se Direktoru škole, a prilažu se u studentskoj službi do UTORKA, 06.09.2016. godine u 1500 sati.
Ukoliko ostane neupisanih mesta na budžetu, moguće je da na njih budu upisani kandidati koji su ostali ispod crte na osnovu ukupnog broja poena.

UPIS 2016/2017 - Raspored polaganja prijemnog ispita po prostorijama u drugom (septembarskom) konkursnom roku

Raspored polaganja prijemnog ispita po prostorijama u drugom (septembarskom) konkursnom roku:

 

NAPOMENA: Mole se svi kandidati da na prijemni ispit OBAVEZNO ponesu ličnu kartu ili pasoš ili neki drugi zvanični dokument sa slikom radi utvrđivanja identiteta.

UPIS 2016/2017 - Privremene liste prijavljenih kandidata u drugom (septembarskom) konkursnom roku)

Privremene liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017. godine u drugom (septembarskom) konkursnom roku:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

(drugi konkursni rok)

 

na studijske programe:

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(23 studenata - budžet; 74 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(15 studenata - budžet; 24 studenata - samofinansiranje)

 

ZAŠTITA NA RADU

(14 studenata - budžet; 9 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT

(22 studenata - budžet; 52 studenata - samofinansiranje)

 • Računarstvo
 • Krizni menadžment

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA*

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 29.8, 30.8, 31.8, 1.9. i 2.09.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje PONEDELJAK, 05.09.2016. godine u 1000 sati u prostorijama Škole. Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

Upis: od 07.09.2016. godine do 15.09.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Uslov za konkurisanje na osnovne strukovne studije: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

 

ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih strukovnih studija iznosi 30.000,00 dinara.

 

*Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

S obzirom da je u postupku akreditacije novi studijski program Elektrotehnika i računarstvo Škola zadržava pravo da nakon dobijene akreditacije izmeni tekst konkursa.


NAPOMENA: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst konkursa. Sve eventualne izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

 

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Konačna lista - Prvi (junski) konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017. godine

 1. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
 2. MAŠINSKO INŽENJERSTVO
 3. INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU
 4. INŽENJERSKI MENADŽMENT

UPIS 2016/2017 - Šta je sve potrebno za upis

Upis kandidata je 1, 4, 5, 6, 7 i 8. jula 2016. godine. Na upis kandidati podnose originalna dokumenta ili overene fotokopije:

 1. Svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija);
 3. Upisni materijal (kupuje se u Skriptarnici Škole po ceni od 1.000,00 dinara, a sadrži: fasciklu, 2ŠV-20 obrasca, 2 uverenja o statusu studenta, indeks, fotografije kandidata);
 4. Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara za troškove upisa, materijalne troškove, troškove osiguranja studenata, rad studentskog parlamenta i druge troškove;
 5. Uplatnicu na ime školarine - samo za studente koji se upisuju u statusu studenta koji plaćaju školarinu.

 

Poslednjeg dana upisa (08.07.2016. godine), posle 1300 časova, kandidati koji se nisu upisali mogu se Molbom upisati (prebacivanjem sa rang liste na rang listu) na rang listu studijskog programa gde nije bilo dovoljno upisanih kandidata, pod uslovom da im je u Prijavi na konkurs to jedna od želja. Molbe se podnose 08.07.2016. godine od 1300 do 1400 časova. Upis ovih kandidata se obavlja istog dana. Molba se podnosi studentskoj službi.

 

ŠKOLARINA:
Prilikom upisa studenti su dužni uplatiti najmanje 1/3 od ukupne školarine od (30.000,00 dinara) prva rata je 10.000,00 dinara, ostale rate biće regulisane Ugovorom. Prilikom upisa i prijave predmeta na slušanje biće utvrđena školarina za celu godinu, a Ugovorom o plaćanju školarine biće definisan način i rate plaćanja školarine za školsku 2016/2017. godinu. Školarinu za studenta može da plati firma uz profakturu koju student dobija u računovodstvu Škole.

 

Ukoliko na nekom studijskom programu ostane slobodnih mesta mogu se upisati i lica koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi polagala odgovarajući prijemni ispit i imaju dovoljan broj bodova za upis i položen prijemni ispit. Upis takvih kandidata će se obaviti do kraja tekućeg upisnog roka. Rezultati prijemnih ispita iz prethodnih rokova se ne uzimaju u razmatranje.

Privremena lista - Prvi (junski) konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017. godine

 1. TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
 2. MAŠINSKO INŽENJERSTVO
 3. INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU
 4. INŽENJERSKI MENADŽMENT

UPIS 2016/2017 - Raspored polaganja prijemnog ispita po prostorijama u prvom (junskom) konkursnom roku

Raspored polaganja prijemnog ispita po prostorijama u prvom (junskom) konkursnom roku možete pogledati ovde.

UPIS 2016/2017 - Privremena lista prijavljenih kandidata

Privremena lista prijavljanih kandidata
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/17. godine
Prvi konkursni rok

 

Privremenu listu možete pogledati ovde.

PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - SATNICA, ŠTA JE SVE POTREBNO ZA PRIJAVU NA KONKURS I UPIS

SATNICA:

 • Prijavljivanje kandidata: 20, 21, 22, 23, 24. jun 2016. godine od 0900 do 1300 časova;
 • Prijemni ispit: 28. jun 2016. godine sa početkom u 1000 sati;
 • Privremena rang lista: 28. jun 2016. godine u 1500 sati;
 • Konačna rang lista: 30. jun 2016. godine u  1500 sati.
 • Upis: 01. jula 2016. godine do 8. jula 2016. godine od 0900 do 1300 časova.

 

ZA PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

 • Prijava na konkurs koja se kupuje u Školi;
 • Originali (na uvid) ili fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole i diploma srednje škole;
 • Lična karta ili pasoš na uvid;
 • Dokaz o uplati troškova za prijemni ispit 3.000,00 dinara (svrha uplate: Prijava na konkurs).

 

ZA UPIS SE PODNOSI:

 • Originali dokumenata – svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi;
 • Lična karta ili pasoš na uvid;
 • 2 fotografije formata 3,5x4,5 cm;
 • Komplet za upis (kupuje se u skriptarnici Škole po ceni od 1.000,00 dinara, a sadrži fasciklu, 2 ŠV obrasca, 2 uverenja o statusu studenta, indeks, fotografije kandidata);
 • Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara (svrha uplate: Upis) za troškove upisa, materijalne troškove, osiguranje studenata, rad studentskog parlamenta i drugo;
 • Uplatnicu na ime školarine – samo za studente koji se upisuju na teret samofinansiranja.

 

Sve uplate možete vršiti u:
“ERSTE” banka, adrese u Zrenjaninu: Petefijeva br. 3-5 (tel. 512-774), Dositeja Obradovića 28 (tel. 530-330), ili nekoj drugoj banci i pošti na žiro račun Škole 840-1275666-71.

 

Adresa Škole je: VTŠSS Zrenjanin, Đorđa Stratimirovića 23, 23000 Zrenjanin.

 

Fotokopiranje se obavlja u skriptarnici Škole.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE - PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

(prvi konkursni rok)

 

na studijske programe:

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(70 studenata - budžet; 105 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(35 studenata - budžet; 45 studenata - samofinansiranje)

 

ZAŠTITA NA RADU

(20 studenata - budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT

(46 studenata - budžet; 74 studenata - samofinansiranje)

 • Računarstvo
 • Krizni menadžment

 


Prijava na konkurs: 20, 21, 22, 23. i 24.06.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje UTORAK, 28.06.2016. godine u 1000 sati u prostorijama Škole. Prijemni ispit - test opšte tehničke kulture može se polagati na jezicima nacionalnih manjina. Uz prijavu na konkurs potrebno je popuniti obrazac o izjavi na kojem jeziku se polaže prijemni ispit.

 

Upis: od 01.07.2016. godine do 08.07.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

 

ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente iznosi 30.000,00 dinara.

 

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

S obzirom da je u postupku akreditacije novi studijski program Elektrotehnika i računarstvo Škola zadržava pravo da nakon dobijene akreditacije izmeni tekst konkursa.


NAPOMENA: Upisne kvote date su u skladu sa mišljenjem Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i naknadno će biti usklađene sa Odlukom Vlade AP Vojvodine o broju mesta za upis budžetskih studenata. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst konkursa. Sve eventualne izmene i dopune Konkursa biće objavljene na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

 

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Promotivni flajer za upis u školsku 2016/2017. godinu

vtssszr flajer upis sk1617 str1 small 12042016 

vtssszr flajer upis sk1617 str2 small 12042016