vts336

Početna

eng English

 

6. naučno-stručni skup "PREDUZETNIŠTVO, INŽENJERSTVO I MENADŽMENT"

U Školi će, 22. aprila 2017. god. biti održan 6. naučno-stručni skup "Preduzetništvo. inženjerstvo i menadžment", sa međunarodnim učešćem.

Tema ovogodišnjeg Skupa je INŽENJERSTVO I ODRŽIVI RAZVOJ, koja povezujući ove dve široke oblasti može da da doprinos na savremene inženjerske izazove.