vts336

Specijalističke strukovne studije - Tehnološko inženjerstvo (2016)

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. SSTI1 Inženjerska matematika 1 O 3 3 0   6 XLS
2. SSTI2 Upravljanje projektima
1 O 3 2 0   6 XLS
3. SSTI3 Reinženjering 1 O 3 3 0   6 XLS
4. SSTI4 Tehnologija vode i prečišćavanje otpadnih voda
1 O 3 2 0   6 XLS
5/6/7

SSTI

5/6/7

Odabrana poglavlja biotehnologije
2 I 3 3 0   21 XLS
Upravljanje sistemom HACCP i GMP
I XLS
Katalitičke i nekatalitičke tehnologije u naftno-petrohemijskoj i industriji polimera
I XLS
Odabrana poglavlja tehnologije fermentacionih proizvoda
I XLS
Odabrana poglavlja farmaceutskih proizvoda
I XLS
Ambalaža i pakovanje
I XLS
Solarni sistemi i tolplotne pumpe I XLS
Mehatronički sistemi I XLS
Prerada sporednih proizvoda tehnologija ekstraktivnih proizvoda I XLS
8. SSTI8 Praktičan rad 2 O       3 3 XLS
9. SSTI9 Završni rad 2 O       10 12 XLS