vts336

Specijalističke strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo (2016)

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. SSMKI1  Inženjerska matematika 1 O 3 3 0   6 XLS
2. SSMKI2  Održavanje mašina i opreme 1 O 3 2 0   6 XLS
3. SSMKI3  Ispitivanje materijala i konstrukcija 1 O 3 2 0   6 XLS
4. SSMKI4  CAD/CAM sistemi 1 O 3 3 0   6 XLS
5/6/7 SSMKI1I  Mehatronički sistemi 2 I 3 3 0   21 XLS
SSMKI2I  Solarni sistemi i toplotne pumpe I XLS
SSMKI3I  Roboti i manipulatori I XLS
SSMKI4I  Upravljanje lancima snabdevanja I XLS
SSMKI5I  Ambalaža i pakovanje I XLS
SSMKI6I  Upravljanje podacima I XLS
8. SSMKI8  Praktičan rad 2 O       3 3 XLS
9. SSMKI9  Završni rad 2 O       10 12 XLS