vts336

Specijalističke strukovne studije - Inženjerski menadžment (2016)

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. SSIM1 Inženjerska matematika 1 O 3 3 0   6 XLS
2. SSIM2 Reinženjering 1 O 3 3 0   6 XLS
3. SSIM3 Upravljanje projektima
1 O 3 2 0   6 XLS
4. SSIM4 Organizaciono ponašanje
1 O 3 2 0   6 XLS
5/6/7 SSIM1I Upravljanje lancima snabdevanja
2 O 3 3 0   21 XLS
SSIM2I Upravljanje sistemom HACCP i GMP
O XLS
SSIM3I Krizno planiranje
O XLS
SSIM4I Upravljanje podacima
O XLS
SSIM5I Poslovni engleski napredni kurs
O XLS
SSIM6I Operaciona istraživanja
O XLS
8. SSIM8 Praktičan rad 2 O       3 3 XLS
9. SSIM9 Završni rad 2 O       10 12 XLS