vts336

Tekstilna konfekcija i dizajn

 

Ciljevi studijskog programa Tekstilna konfekcija i dizajn su sticanje znanja iz područja fizičko-mehaničkih svojstava tekstilnih materijala, kao i dizajniranja tkanina i pletiva. Isto tako studenti ovladavaju znanjima potrebnim za konstrukciju tkanina i pletiva, kreiranje, konstrukciju i modelovanje odeće. Pored toga, cilj ovog studijskog programaje i da studenti steknu znanja koja se odnose na funkcionisanje mašina, aparata i uređaja za proizvodnju odeće, ali i na parametre tehnološkog procesa i normativa vremena rada koji utiču na kvantitet i kvalitet proizvodnje odeće. Od ukupnog broja predmeta, 22 predmeta su obavezna a 7 je izbornih predmeta. Izborom predmeta, student može da usmeri svoje obrazovanie više ka dizajnu, ili više ka inženjerstvu. U toku druge godine studija, student dobija mentora koji ga usmerava i savetuje oko izbora predmeta i prati njegov rad i napredovanje tokom studija.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

essay writer pointless sites R. br.

cheap do my assignemnt Šifra predmeta

go here Naziv predmeta

http://www.myqualities.com/education/postion-paper-writing-service.html Modul

source Semestar

http://www.behavior.org/answers/homework-help-prepositions.html Broj časova

http://www.behavior.org/answers/air-fact-help-homework-pollution.html ESPB

go Knjiga predmeta

http://www.behavior.org/answers/homework-help-simplifying-expressions.html P

click here V

http://www.myqualities.com/education/paid-homework-help.html Ostalo

http://www.behavior.org/answers/declaration-of-independence-homework-help.html PRVA GODINA

1.

KD1

http://www.behavior.org/answers/research-paper-on-services-marketing.html Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

4

writing essays for high school applications PDF

2.

KD2

help with irish homework Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

enter site PDF

3.

KD3

go here Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

http://www.behavior.org/answers/students-and-social-service-essay-in-tamil-language.html PDF

4.

KD4

argumentative essay help student Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

http://www.behavior.org/answers/do-my-paper-me.html PDF

5.

KD5

need help assignment Hemija 1

zaj.

1.

3

3

 

8

edward jenner homework help PDF

6.

KD6

resume writing service Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

meteorology homework help PDF

7.

KD7

paperbag writer radiohead Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

college writing helper PDF

8.

KD8

arts homework help Računari

zaj.

2.

2

2

 

4

report writing help for students PDF

9.

KD9

Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

PDF

10.

KD10

Tekstilna vlakna

zaj.

2.

2

3

 

8

PDF

DRUGA GODINA

1.

KD11

Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

2.

KD12I

Sociologija mode

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

Inženjerska etika

2

2

 

PDF

3.

KD13

Tekstilna tehnologija 1

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

4.

KD14

Elementi likovnog izražavanja

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

KD15

Konstrukcija i modeliranje ženske i dečije odeće

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

6.

KD16I

Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

Poslovno pravo i etika

2

2

 

PDF

7.

KD17

Konstrukcija i modeliranje muške odeće

zaj.

4.

3

2

 

7

PDF

8.

KD18

Studij boja

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

9.

KD19

Konfekcijske mašine 1

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

10.

KD20

Tekstilna tehnologija 2

zaj.

4.

2

2

 

6

PDF

TREĆA GODINA

1.

KD21I

Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

Automatizacija procesa

3

3

 

PDF

2.

KD22I

Likovno projektovanje odeće

zaj.

5.

3

3

 

6

PDF

Tehnologija polimera

2

2

 

PDF

3.

KD23

Operativni sistemi u proizvodnji odeće

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

4.

KD24

Konfekcijske mašine 2

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

5.

KD30I

Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

Primena računara

3

3

 

PDF

6.

KD26

Stručna praksa 1

zaj.

5.

(4)

2

PDF

7.

KD27

Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

KD25

Ispitivanje tekstila

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

9.

KD28I

Dizajn tekstila i odeće

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža

2

2

 

PDF

10.

KD29I

Ekologija

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

11.

KD31

Stručna praksa

Stručna praksa 2

zaj.

6.

(4)

2

PDF

12.

KD32

Završni rad

zaj.

6.

(16)

8

PDF