vts336

Tehnološko inženjerstvo

 

Novi akreditovani studijski program Tehnološko inženjerstvo sa četiri modula: Prehrambena tehnologija, Zaštita životne sredine, Kozmetika i farmacija i Petrohemija omogućuje sticanje širokelepeze inženjerskihznanja iz, za našu zemlju, najznačajnijih tehnologija.

 

U okviru modula act essay scoring Prehrambena tehnologija obrazuju se inženjeri koji su sposobni da samostalno vode tehnološki proces u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i procese u oblasti prehrambenog inženjerstva. Nastava setemelji na konceptu teorijskihznanja, eksperimentalnih i pogonskih vežbi koje imaju za cilj da razviju kreativne sposobnosti studenata koje će im biti dobra osnova za rad u fabrikama. U okviru modula Prehrambena tehnologija studenti će saznati sve o preradi kukuruza, pšenice i ječma. Shvatiće koje su prednosti belog a koje crnog hleba, upoznaće se sa tehnološkim postupkom prerade skroba i njegovoj primeni u pudinzima i raznim drugim namazima. Studenti će upoznati i tehnološke postupke za dobijanje čokolade. Naučiće kako se, na primer, pravi sir i sladoled, pašteta i šunka, džem bez šećera i sok od sto posto voća. Takođe će naučiti šta utiče na kvarenje hrane i koji su postupci potrebni za produžetak njene održivosti, kao i kako ambalaža utiče na kvalitetproizvoda.Jednom rečju,zaokružiće put hrane od njivedotrpeze. Fabrike šećera, skroba, testenina, čokolade, bombona, keksa, mlinovi, silosi, mlekare, klanice i pogoni industrije konzervne hrane frekventno zapošljavaju svršene studente ovog sgudijskog područja.

 

Student modula research paper for sale Zaštita životne sredine znaće: da primeni stečena teoretska znanja iz oblasti zaštite životne sredine, zagađenja i degradacije, kao i prečišćavanja otpadnih voda, vazduha, zemljišta i smanjenja količine čvrstog otpada u praksi; da argumentovano formuliše probleme vezane za zagađenje životne sredine nastale kao posledica industrijske proizvodnje, proizvodnje energije i razvoja ljudskog društva uopšte; da permanentno unapređuje znanja iz sistema integralnog upravljanja zaštitom životne sredine preko identifikovanja zagađujućih materija i energije i metoda njihovog uklanjanja; da donosi zaključke formirane na bazi informacija o procesima koji se odvijaju u životnoj sredini i da na osnovu njih vrši procenu mogućeg negativnog uticaja na životnu sredinu i njegovo sprečavanje i/ili smanjenje; da učestvuje u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanju problema vezanih za zaštitu životne sredine.

 

Student modula http://www.ifipwg94.org/flash/?me=english-coursework-structure&write=6 Kozmetika i farmacija znaće da samostalno organizuje, kontroliše i projektujetehnološke proceseu kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, daunapređuje postojeće i kreira nove proizvode, da razvija sposobnosti za samostalni i timski rad, razviće sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa kozmetičke i farmaceutske proizvodnje, i posedovaće društveno opravdane i korisne kompetencije u evropskim i svetskim okvirima.

Student modula go to link Petrohemija primeniće svoja znanja u strateški važnim tehnologijama kao što je naftna privreda koja predstavlja žilu kucavicu svake zemlje. Ovaj modul predstavlja smer današnjice i bliske budućnosti kako po mogućnostima zapošljavanja, tako i po širini i kvalitetu znanja koja se stiču.

 

U okviru ovog obrazovnog programa studenti će dobiti odgovore na pitanja: šta je crno zlato, šta su motorna ulja i maziva, zašto prirodni gas predstavlja najjeftiniji energent, zašto je autogas jeftin a benzin skup, da li su petrohemija, polimeri i plastične mase budućnost održivog razvoja i zelene hemije? Budući petrohemičari će svoju karijeru graditi u rafinerijskoj preradi nafte i gasa, u petrohemijskoj industriji, u industriji sintetskih polimera, gume, plastike, kaučuka, ali i u preduzećima koja se bave distribucijom i trgovinom derivata nafte, gasa, petrohemikalija i polimera.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

watch MODULI: http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essay-coursework-help&thesis=2 PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA (PT)
  http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=buy-essays-online-construction-safety&top=2 KOZMEZIKA I FARMACIJA (KF)
  effective approaches in leadership and management essay ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (ZŽS)
  http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essay-about-becoming-a-nurse&thesis=2 PETROHEMIJA (PH)

 

see url R. br. go here predmeta enter Naziv predmeta essay practice online Modul click Semestar http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=ra-application-essay-answers&thesis=2 Broj časova http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=an-essay-on-computer-in-urdu&thesis=2 ESPB help with your paper Knjiga predmeta
enter site P http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=online-help-writing-essay&thesis=2 V source link Ostalo
http://www.ifipwg94.org/flash/?me=bay-of-pigs-research-paper&write=6 PRVA GODINA
1. TI1 econ homework help Sociologija zaj. 1 2 0   4 PDF
2. TI2 isb essay 2009 Matematika 1 zaj. 1 2 2   6 PDF
3. TI3 follow site Engleski jezik 1 zaj. 1 2 0   4 PDF
4. TI4 http://www.ifipwg94.org/flash/?me=an-essay-on-free-will-nimwegen&write=6 Fizika zaj. 1 3 3   8 PDF
5. TI5 toprol-xl and viagra is it dangerous Hemija 1
zaj. 1 3 3   8 PDF
6. TI6 the great gatsby american dream essay Matematika 2
zaj. 2 2 2   6 PDF
7. TI7 source link Engleski jezik 2
zaj. 2 2 0   4 PDF
8. TI8 http://www.ifipwg94.org/flash/?me=novel-essay-prompts&write=6 Računari
zaj. 2 2 2   4 PDF
9. TI9 http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=750-word-essay&top=2 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva
zaj. 2 3 2   8 PDF
10. TI10 source Hemija 2
zaj. 2 3 2   8 PDF
follow link DRUGA GODINA
1. TI11 the other wes moore essay Termodinamika
zaj. 3 2 2   5 PDF
2. TI12 go to link Analitička hemija
zaj. 3 3 2   6 PDF
3. TI13 options research papers Fizička hemija
zaj. 3 2 2   5 PDF
4. TI14 see url Mašine, aparati i tehnološke operacije 1
zaj. 3 3 2   7 PDF
5. TI15PT1 go site Mikrobiologija PT 3 3 2   7 PDF
TI15KF1 critical essay thesis help Mikrobiologija KF 3 2   PDF
TI15ZS1 art civil essay historian leadership reflection society war war Mikrobiologija ZŽS 3 2   PDF
TI15PH1 Osnove hemijske sinteze PH 3 2   PDF
6. TI16 Instrumentalne analize zaj. 4 2 2   5 PDF
7. TI17 Mašine, aparati i tehnološke operacije 2 zaj. 4 3 3   7 PDF
8. TI18PT2 Tehnologija ekstraktivnih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI18KF2 Kozmetičke sirovine
KF 2 2   PDF
TI18ZS2 Tehnologija vode
ZŽS 2 2   PDF
TI18PH2 Kataliza PH 2 2   PDF
9. TI19PT3 Tehnologija konzervne hrane
PT 4 2 2   6 PDF
TI19KF3 Lekovite biljne sirovine
KF 2 2   PDF
TI19ZS3 Zagađenje i zaštita vazduha
ZŽS 2 2   PDF
TI19PH3 Tehnologija nafte i gasa
PH 2 2   PDF
10. TI20PT4 Tehnologija fermentacionih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI20KF4 Osnovi farmakologije
KF 2 2   PDF
TI20ZS4 Zagađenje i zaštita zemljišta
ZŽS 2 2   PDF
TI20PH4 Tehnologija petrohemijskih proizvoda
PH 2 2   PDF
TREĆA GODINA
1. TI21I Automatizacija proizvodnje
zaj. 5 3 3   7 PDF
Automatizacija procesa
3 3   PDF
2. TI22I Biotehnologija zaj. 5 3 3   7 PDF
Osnovi hemijske sinteze
3 2   PDF

3.

 

 

 

 

4.

TIPT23-24
biraju se dva
predmeta
Tehnologija skladištenja i prerade žita
PT 5 2 2   5 PDF
Tehnologija mleka
2 2   5 PDF
Tehnologija pekarskih proizvoda
2 2   5 PDF
Tehnologija mesa
2 2   5 PDF
Tehnologija vina i piva
2 2   5 PDF
TIKF23 Kozmetički preparati
KF 2 2   5 PDF
TIKF24 Tehnologija farmaceutskih proizvoda
KF 2 2   5 PDF
TIZS23 Prečišćavanje otpadnih voda
ZŽS 2 2   5 PDF
TIZS24 Upravljanje čvrstim otpadom
ZŽS 2 2   5 PDF
TIPH23 Tehnologija polimera
PH 2 2   5 PDF
TIPH24I Prečišćavanje otpadnih voda
PH 2 2   5 PDF
Upravljanje čvrstim otpadom
2 2   5 PDF
5. TI25I Marketing zaj. 5 3 2   4 PDF
Informacioni sistemi u proizvodnji
2 2   PDF
Inženjerska etika
2 2   PDF
6. TI26 Stručna praksa 1
zaj. 5     4 2 PDF
7. TI27 Upravljanje poslovanjem
zaj. 6 2 2   5 PDF

8.

 

 

 

 

 

 

9.

TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Tehnologija konditorskih proizvoda
PT 6 2 2   5 PDF
Tehnologija prerade voća i povrća
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF28I Tehnologija vode KF 2 2   5 PDF
Sekundarne sirovine i reciklaža 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF29I Upravljanje zaštitom životne sredine KF 2 2   5 PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
TIZS28I Upravljanje zaštitom životne sredine
ZŽS 2 2   5 PDF
Sekundarne sirovine i reciklaža 2 2   5 PDF
Kataliza 2 2   5 PDF
TIZS29I Poslovni engleski jezik
ZŽS 2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Ekologija PH 2 2   5 PDF
Sekundarne sirovine i reciklaža 2 2   5 PDF
Upravljanje zaštitom životne sredine 2 2   5 PDF
Tehnologija vode
2 2   5 PDF
10. TI30I Preduzetništvo zaj. 6 2 2   5 PDF
Inženjerska logistika
2 2   PDF
Poslovno pravo i etika 2 2   PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   PDF
11. TI31 Stručna praksa zaj. 6     4 2 PDF
12. TI32 Završni rad zaj. 6     16 8 PDF