vts336

Tehnološko inženjerstvo (2016)

 

MODULI: BIOTEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
  FARMACEUTSKO-KOZMETIČKO INŽENJERSTVO
  NAFTA I PETROHEMIJA
  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Tip

predmeta

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. TI1 Sociologija 1 AO O 2 0 0   4 PDF
2. TI2 Matematika 1 AO O 3 3 0   8 PDF
3. TI3 Engleski jezik
1 AO O 2 1 0   5 PDF
4. TI4 Fizika 1 S O 3 2 0   6 PDF
5. TI5 Opšta i neorganska hemija 1 S O 3 2 0   8 PDF
6. TI6 Računari 2 S O 2 2 0   7 PDF
7. TI7 Tehnički materijali 2 S O 3 2 0   8 PDF
8. TI8 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva 2 AO O 2 2 0   6 PDF
9. TI9 Organska hemija 2 S O 3 3 0   8 PDF
DRUGA GODINA
10. TI10 Termodinamika 3 S O 2 2 0   6 PDF
11. TI11 Tehnološke operacije 1 3 S O 3 2 0   7 PDF
12. TI12 Analitička hemija 3 S O 2 2 0   6 PDF
13. IP1TI-1 Zaštita na radu 3 SA I 3 3 0   8 PDF
IP1TI-2 WEB dizajn SA I 2 PDF
14. PT14 Mikrobiologija 3 S O 2 2 0   6 PDF
KF14 Mikrobiologija S O PDF
NP14 Kataliza i katalitičke tehnologije S O PDF
ZŽS14 Mikrobiologija S O PDF
15. TI15 Fizička hemija sa instrumentalnim analizama 4 S O 3 2 0   7 PDF
16. TI16 Tehnološke operacije 2 4 S O 3 2 0   7 PDF
17. IP2TI-1 Preduzetništvo 4 SA I 2 2 0   6 PDF
IP2TI-2 Tehnike merenja i kontrola kvaliteta
SA I PDF
18. PT18 Tehnologija pekarskih proizvoda 4 SA O 3 2 0   7 PDF
KF18 Kozmetologija SA O PDF
NP18 Tehnologija nafte SA O PDF
ZŽS18 Zaštita životne sredine SA O PDF
TREĆA GODINA
19. TI19 Biotehnologija
5 S O 2 2 0   4 PDF
20. PT20 Obnovljivi izvori energije
5 SA O 3 3 0   7 PDF
KF20 Osnovi hemijske sinteze
SA O PDF
NP20 Opasne materije
SA O PDF
ZŽS20 Sekundarne sirovine i reciklaža SA O PDF
21. PT21 Trajnost i bezbednost prehrambenih proizvoda
5 SA O 3 2 0   7 PDF
KF21 Logistika SA O 3 2 0   6 PDF
NP21 Energetska postrojenja
SA O 3 3 0   7 PDF
ZŽS21 Zaštita od jonizujućeg zračenja SA O 3 2 0   7 PDF
22. PT22 Tehnologija fermentacionih proizvoda
5 SA O 2 2 0   6 PDF
KF22 Tehnologija farmaceutskih proizvoda
SA O 3 3 0   7 PDF
NP22 Tehnologija petrohemijskih proizvoda SA O 3 3 0   7 PDF
ZŽS22 Hemijski akcidenti SA O 3 2 0   7 PDF
23. PT23 Osnovi tehnologije animalnih proizvoda
5 SA O 3 3 0   7 PDF
KF23 Lekovite biljne sirovine
SA O 2 2 0   5 PDF
NP23 Tehnologija polimera SA O 2 2 0   5 PDF
ZŽS23 Tehnologija vode SA O 2 2 0   4 PDF
24. IP3TI-1 Energetska efikasnost
6 SA I 3 3 0   7 PDF
IP3TI-2 Putevi kontaminacije i zaštita zemljišta
SA I PDF
25. IP4TI-1 Upravljanje čvrstim otpadom 6 SA I 3 3 0   7 PDF
IP4TI-2 Inženjerska etika AO I PDF
26. PT26 Tehnologija ekstraktivnih proizvoda 6 SA O 3 2 0   6 PDF
KF26 Farmakološki aktivne supstance SA O 3 2 0   6 PDF
NP26 Bezbednost mašina i opreme SA O 3 3 0   7 PDF
ZŽS26 Sprečavanje aerozagađenja SA O 3 2 0   6 PDF
27. TI27 Stručna praksa 6   O       6 3 PDF
28. TI28 Završni rad 6   O       16 8 PDF