vts336

Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije

 

Obrazovni ciljevi studijskog programa Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije ogledaju se u nastojanju da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, da steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, da steknu sposobnost primene znanja u praksi, kao i da se osposobe za praćenje novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=dissertation-bel-ami-roman-raliste&thesis=2 Proizvodno mašinstvo su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih mašina i obradnih sistema proizvodnog mašinstva,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji i eksploataciji u metalskoj industriji.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul get link Računarske http://www.ifipwg94.org/flash/?me=how-to-use-a-quote-in-an-essay&write=6 tehnologije su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih numeričkih mašina i obradnih sistema,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina i obradnih sistema,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u konstruisanju i projektovanju pomoću računara u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji pomoću računara u metalskoj industriji.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

  

calc 2 homework help R. br.

go Šifra predmeta

go to site Naziv predmeta

generic viagra 50 mg Semestar

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=trophies-homework-helper&thesis=2 Broj časova

persuasive essay on blood diamonds ESPB

see url Knjiga predmeta

see PRVA GODINA

1.

111154

get link  Sociologija

1.

1+1

3

building and construction assignment help PDF

2.

111121

source  Matematika

1.

3+3

8

essay town life PDF

3.

221152

see  Računari

1.

2+2

5

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=isbm-doctoral-dissertation-competition&thesis=2 PDF

4.

001129

see  Mehanika 1

1.

2+2

6

source PDF

5.

001160

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=can-u-write-my-research-paper&thesis=2  Tehničko crtanje

1.

3+3

8

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=masters-thesis-page-number&write=6 PDF

6.

222210

apa format for dissertation margins  Engleski jezik

2.

0+2

4

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=essay-about-yourself&write=6 PDF

7.

002282

here  Hidraulika i pneumatika

2.

2+2

5

newspaper advertising terms PDF

8.

002245

buy apa research paper  Otpornost materijala

2.

3+3

8

follow PDF

9.

502274

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essay-tests-online&thesis=2  Tehnički materijali

2.

3+2

6

follow url PDF

10.

002230

momentum homework help  Mehanika 2

2.

3+2

7

buy viagra 1 PDF

romeo juliet conflict coursework DRUGA GODINA

1.

303358

saccharomyces cerevisiae research paper  Termodinamika

3.

2+2

5

follow site PDF

2.

223309

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=vultures-chinua-achebe-essay&top=2  Elektrotehnika

3.

2+2

5

source link PDF

3.

003324

free essay help online  Mašinska obrada 1

3.

2+3

7

sample topics for compare and contrast essays PDF

4.

003326

operations management homework help  Mašinski elementi 1

3.

2+3

7

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=essay-on-langston-hughes-poems&write=6 PDF

5.

003436

 Obrada oblikovanjem 1

3.

2+2

6

PDF

6.

004427

 Mašinski elementi 2

4.

2+2

5

PDF

7.

004425

 Mašinska obrada 2

4.

2+2

5

PDF

8.

004037

 IB1(1) Obrada oblikovanjem 2

4.

2+2

6

PDF

9.

004059

 IB2(1) Tehnike programiranja

PDF

10.

004403

 IB1(2) Automatizacija proizvodnje

4.

3+2

7

PDF

11.

344404

 IB2(2) Automatizacija procesa

PDF

12.

004001

 IB1(3) Alati i pribori

4.

3+2

7

PDF

13.

004050

 IB2(3) Primenjena elektronika

PDF

TREĆA GODINA

1.

555576

 Upravljanje poslovanjem

5

2+2

5

PDF

2.

005038

 Obradni sistemi

5

3+2

7

PDF

3.

035014

 IP1 Informacioni sistemi u proizvodnji

5

2+2

6

PDF

4.

005575

 IP1 Transportni sistemi

3+2

PDF

5.

045031

 IP2 Mehatronika

5

3+2

7

PDF

6.

545551

 IP2 Procesna postrojenja

PDF

7.

005073

 IB1(4) Tehnike merenja

5

2+2

5

PDF

8.

455528

 IB2(4) Merenje fizičkih veličina

PDF

9.

666657

 Stručna praksa

6

14

20

PDF

10.

666611

 Završni rad

6

8

10

PDF