vts336

Mašinsko inženjerstvo

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

MODULI: PROIZVODNO MAŠINSTVO (PZM)
  PROCESNO MAŠINSTVO (PCM)
  POLJOPRIVREDNO MAŠINSTVO (PLJM)
  AUTOMATSKO UPRAVLJANJE (AU)

 

 

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Modul

Semestar

Broj časova

ESPB

Knjiga predmeta

P

V

Ostalo

PRVA GODINA

1.

 ZP03

 Sociologija

zaj.

1.

2

0

 

3

PDF

2.

 ZP11

 Računari

zaj.

1.

2

2

 

5

PDF

3.

 MI01

 Matematika

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

4.

 MI02

 Tehničko crtanje

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

5.

 MI03

 Mehanika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

PDF

6.

 MI04

 Otpornost materijala

zaj.

2.

3

3

 

8

PDF

7.

 MI05

 Mehanika 2

zaj.

2.

3

2

 

7

PDF

8.

 MI06

 Hidraulika i pneumatika

zaj.

2.

2

2

 

5

PDF

9.

 MI07

 Tehnički materijali

zaj.

2.

3

2

 

6

PDF

10.

 MI08

 Engleski jezik

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

DRUGA GODINA

1.

 ZP14

 Termodinamika

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

2.

 MI09

 Elektrotehnika

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

3.

 MI10

 Mašinski elementi 1

zaj.

3.

2

3

 

7

PDF

4.

 MI11

 Mašinska obrada 1

zaj.

3.

2

3

 

7

PDF

5.

 ZM01

 Obrada oblikovanjem 1

PZM

3.

3

2

 

6

PDF

 CM01

 Mašine, aparati i tehnološke operacije 1

PCM

3

2

 

PDF

 PM01

 Poljoprivredna tehnologija 1

PLJM

2

2

 

PDF

 AU01

 Automatizacija procesa

AU

3

3

 

PDF

6.

 MI12

 Mašinski elementi 2

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

7.

 MI13

 Mašinska obrada 2

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

8.

 ZM02

 Obrada oblikovanjem 2

PZM

4.

2

2

 

6

PDF

 CM02

 Cevovodi i armature

PCM

2

2

 

PDF

 PM02

 Poljoprivredna tehnologija 2

PLJM

2

2

 

PDF

 AU02

 Dinamika objekata i procesa 1

AU

2

2

 

PDF

9.

 ZM03

 Alati i pribori

PZM

4.

3

2

 

7

PDF

 ZP39

 Mašine, aparati i tehnološke operacije 2

PCM

3

3

 

PDF

 PM03

 Poljoprivredne mašine 1

PLJM

3

2

 

PDF

 AU03

 Diskretni sistemi automatskog upravljanja

AU

3

2

 

PDF

10.  ZP17

 Automatizacija proizvodnje

zaj. 4.

3

3

  7  

TREĆA GODINA

1.

 MIIP01ZP45

 Tehnike merenja

zaj.

5.

3

3

 

5

PDF

 MIIP01ZP36

 Merenje fizičkih veličina

2

2

 

PDF

2.

 MIIP02MI15

 Transportni sistemi

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

 MIIP02ZP16

 Informacioni sistemi u proizvodnji

2

2

 

PDF

3.

 ZM04

 Obradni sistemi

PZM

5.

3

2

 

7

PDF

 CM03

 Konstruisanje procesne opreme

PCM

3

2

 

PDF

 PM04

 Poljoprivredne mašine 2

PLJM

3

2

 

PDF

 AU04

 Dinamika objekata i procesa 2

AU

3

2

 

PDF

4.

 ZM05

 Industrijski manipulatori

PZM

5.

3

2

 

7

PDF

 CM04

 Klipne i turbo mašine

PCM

3

2

 

PDF

 PM05

 Motori i vozila

PLJM

3

2

 

PDF

 AU05

 Komponente upravljačkih sistema

AU

3

2

 

PDF

5.

 MIIP03ZP30

 Marketing

zaj.

5.

3

2

 

4

PDF

 MIIP03ZP31

 Inženjerska etika

2 2  

PDF

 MIIP03ZP40

 Organizaciono ponašanje

2

2

 

PDF

 MIIP03MI16

 Primena računara

3

3

 

PDF

6.

 MI14

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

0

0

4 2

PDF

7.

 ZP15

 Upravljanje poslovanjem

zaj.

6.

2

2

  5

PDF

8.

 ZMIP01ZP37

 Upravljanje kvalitetom

PZM

6.

2 2  

5

PDF

 ZMIP01ZP38

 Mehatronika

2 2  

PDF

 CMIP01ZP19  Procesna postrojenja PCM 2 2   PDF

 CMIP01CM05

 Dinamika objekata i procesa 2

3 2  

PDF

 PMIP01PM06

 Obnovljivi izvori energije

PLJM

2 2  

PDF

 PMIP01PM07

 Obrada oblikovanjem 2

2 2  

PDF

 AUIP01ZP38  Mehatronika AU 2 2   PDF
 AUIP01AU06  Obradni sistemi 3 2   PDF
9.  ZMIP02ZM06  Posebni postupci obrade PZM 6. 2 2   5 PDF
 ZMIP02ZP20  Ekologija 2 2   PDF
 CMIP02CM06  Procesna oprema u tehnologiji prečišćavanja PCM 2 2   PDF
 CMIP02ZP20  Ekologija 2 2   PDF
 PMIP02ZP18  Tehnologija prerade voća i povrća PLJM 2 2   PDF
 PMIP02ZP20  Ekologija 2 2   PDF
 AUIP02AU07  Tehnike programiranja AU 2 2   PDF
 AUIP02ZP20  Ekologija 2 2   PDF
10.  MIIP04ZP34  Preduzetništvo zaj. 6. 2 2   5 PDF
 MIIP04ZP32  Inženjerska logistika 3 2   PDF

11.

 MI17

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

0 0 4

2

PDF

12.

 ZR03

 Završni rad

zaj.

6.

0 0 16

8

PDF