vts336

Mašinsko inženjerstvo (2016)

 

MODULI: RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI
  ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
  AUTOMATSKO UPRAVLJANJE I MEHATRONIKA

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Tip

predmeta

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. MI1 Matematika 1 AO O 3 3 0   8 PDF
2. MI2 Engleski jezik 1 AO O 2 1 0   5 PDF
3. MI3 Tehničko crtanje sa komjuterskom grafikom 1 SA O 2 3 0   6 PDF
4. MI4 Mehanika 1 1 S O 2 2 0   6 PDF
5. MI5 Sociologija 1 AO O 2 0 0   4 PDF
6. MI6 Mehanika 2 2 S O 3 2 0   7 PDF
7. MI7 Tehnički materijali 2 S O 3 2 0   7 PDF
8. MI8 Otpornost materijala 2 S O 3 2 0   7 PDF
9. IP1MI-1 Poslovni engleski 2 AO I 2 2 0   5 PDF
IP1MI-2 Računari SA I PDF
10. MI10 Hidraulika i pneumatika
2 S O 2 2 0   5 PDF
DRUGA GODINA
11. MI11 Elektrotehnika 1 3 S O 2 2 0   6 PDF
12. MI12 Mašinski elementi 3 S O 3 3 0   8 PDF
13. MI13 Tehnologija mašinske obrade 1 3 SA O 2 2 0   6 PDF
14. MI14 Termodinamika 3 S O 2 2 0   6 PDF
15. MI15-RT Nove proizvodne tehnologije 3 SA O 3 2 0   7 PDF
MI15-EE Obnovljivi izvori energije S PDF
MI15-AU Automatsko upravljanje S PDF
16. MI16-RT Tehnologija zavarivanja i reparature 4 SA O 2 2 0   6 PDF
MI16-EE Tehnologija zavarivanja i reparature SA O PDF
MI16-AU Inženjerski softveri SA O PDF
17. IP2RT-1 Inženjerski softveri 4 SA I 2 2 0   7 PDF
IP2RT-2 Preduzetništvo
SA I PDF
IP2EE-1 Inženjerski softveri SA I PDF
IP2EE-2 Preduzetništvo SA I PDF
IP2AU-1 Tehnologija zavarivanja i reparature SA I PDF
IP2AU-2 Preduzetništvo SA I PDF
18. IP3MI-1 Informacioni sistemi u proizvodnji 4 SA I 2 2 0   6 PDF
IP3MI-2 Tehnike merenja i kontrola kvaliteta SA I PDF
19. MI19-RT Tehnologija mašinske obrade 2 4 S O 3 2 0   8 PDF
MI19-EE Toplotne operacije i aparati SA O PDF
MI19-AU Objekti upravljanja S O PDF
TREĆA GODINA
20. MI20 Kompjuterom podržano konstruisanje
5 SA O 3 2 0   6 PDF
21. MI21-RT Transportni sistemi
5 SA O 3 2 0   7 PDF
MI21-EE Klipne i turbo mašine SA O PDF
MI21-AU Računarske mreže SA O PDF
22. MI22-RT Alati i pribori
5 S O 3 3 0   7 PDF
MI22-EE Energetska postrojenja S O PDF
MI22-AU Procesori i mikrokontroleri SA O PDF
23. MI23 Digitalni sistemi
5 S O 3 3 0   7 PDF
24. IP4MI-1 Bezbednost mašina i opreme
6 S I 3 3 0   7 PDF
IP4MI-2 Mehatronika
SA I PDF
25. IP5MI-1 Inženjerska etika
6 AO I 3 3 0   7 PDF
IP5MI-2 Hibridni motori i vozila SA I PDF
26. MI26-RT Programiranje CNC mašina 6 SA O 3 3 0   8 PDF
MI26-EE Energetska efikasnost SA O PDF
MI26-AU Proporcionalna tehnika SA O PDF
27. MI27 Stručna praksa 6   O       6 3 PDF
28. MI28 Završni rad 6   O       16 8 PDF