vts336

Inženjerski menadžment

 

Akreditacijom studijskog programa Inženjerski menadžment Škola je obezbedila mogućnost da studenti koji se u njoj obrazuju pored temeljnih inženjerskih znanja steknu i znanja i veštine iz preduzetništva i menadžmenta kako bi bili osposobljeni da inventivne i inovativne inženjerske ideje pretoče u dobra poslovna rešenja.

 

Ovaj studijski program ima dva modula. To su: modul Tehnologija i modul Računarstvo.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula essay landscape Tehnologija znaće: načela dobre proizvođačke prakse u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane ili hemijskih proizvoda i zaštiti životne sredine, osnovna hemijsko - tehnološka svojstva sirovina, poluproizvoda, finalnih proizvoda kao i nusproizvoda i otpadaka, osnovne faze, postupke i operacije u tehnološkom procesu proizvodnje, parametre tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet, kvantitet i ekonomičnost proizvodite u prehrambenoj ili hemijskoj industriji, principe rada mašina, aparata i uređaja za proizvodnju prehrambenih proizvoda, da primenjuje stečeno znanje u organizacii proizvodnje, u realizacii tehnoloških procesa, u kontroli tehnoloških parametara koji utiču na kvalitet i ekonomičnost proizvoda, da primenjuje najvažnije propise koji regulišu oblaet proizvodnje do deklarisanja i stavljanja proizvoda u promet.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula help homework com Računarstvo znaće: da definiše, uspostavi i održava informacioni sistem u preduzeću, da osmisli, razvije i održava WEB prezentaciju preduzeća, da razvije interne IT standarde koja će preduzeće koristiti u poslovnoj komunikaciji, da umreži sve korisnike u preduzeću, kako bi oni brzo i efikasno komunicirali primenjujući informacione tehnologije, da znanja iz tehnika programiranja stavi u službu efikasnog poslovanja, da primenjuje informatičkealateu procesima kontrole kvaliteta proizvodnje, da razvija i upravlja bazama podataka od interesa za preduzeće.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

get link MODULI: http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=purchase-college-papers-online&top=2 TEHNOLOGIJA (T)
  a web site that will help me with my homework RAČUNARSTVO (R)

 

critical essays on as you like it R. br.

follow link Šifra predmeta

http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=viagra-develope-tolerance Naziv predmeta

source Modul

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=msc-thesis-defense-presentation&thesis=2 Semestar

how to write an illustration essay Broj časova

follow site ESPB

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=help-with-writing-personal-statement&thesis=2 Knjiga predmeta

reflective essays on english class P

click V

how to write an expository essay Ostalo

follow PRVA GODINA

1.

 IM1

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=dissertation-philosophie-le-travail-rend-il-libre&write=6  Računari

zaj.

1.

2

2

 

4

http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=edinburgh-search-find-results-viagra PDF

2.

 IM2

essay aid grammar assent  Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=homework-help-for-balancing-chemical-equations&thesis=2 PDF

3.

 IM3

go to link  Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

sample marketing thesis topics PDF

4.

 IM4

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=battle-of-iwo-jima-essay&write=6  Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

click here PDF

5.

 IMT1

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=basics-of-writing&top=2  Hemija 1

T

1.

3

3

 

8

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=leadership-and-community-service-essay&thesis=2 PDF

 IMR1

click  Operativni sistemi

R

3

3

 

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essays-for-purchase&thesis=2 PDF

6.

 IM5

essaytigers comwrite my essay  Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

essay about village life vs city life PDF

7.

 IM6

1990 dbq example essay  Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=apa-referencing-essay&top=2 PDF

8.

 IM7

follow url  Sociologija

zaj.

2.

2

0

 

4

click PDF

9.

 IM8

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=essay-on-family&write=6  Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

follow PDF

10.

 IMT2

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=essay-about-medellin-colombia&thesis=2  Hemija 2

T

2.

3

2

 

8

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=rory-gamble-thesis&thesis=2 PDF

 IMR2

thesis data analysis  Računarske mreže

R

3

2

 

PDF

DRUGA GODINA

1.

 IM9

 Upravljanje ljudskim resursima

zaj.

3.

2

2

 

4

PDF

2.

 IM10

 Teorija sistema

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

3.

 IM11

 Osnovi menadžmenta

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

4.

 IM12

 Osnovi ekonomije

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

 IMT3

 Analitička hemija

T

3.

3

2

 

8

PDF

 IMR3

 Primenjena elektronika

R

3

2

 

PDF

6.

 IM13

 Ekologija

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

7.

 IM14

 Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom

zaj.

4.

3

2

 

8

PDF

8.

 IM15

 Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

9.

 IMT4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Zagađenje i zaštita vazduha

T

4.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija prerade voća i povrća

2

2

 

PDF

 Zagađenje i zaštita zemljišta

2

2

 

PDF

 Tehnologija konditorskih proizvoda

2

2

 

PDF

 Tehnologija nafte i gasa

2

2

 

PDF

 Tehnologija petrohemijskih proizvoda

2

2

 

PDF

10.

 IMR4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Poslovni engleski jezik

R

4.

2

2

 

6

PDF

 Internet tehnologije

2

2

 

PDF

 Tehnike programiranja

2

2

 

PDF

 Upravljanje poslovanjem

2

2

 

PDF

TREĆA GODINA

1.

 IM16I

 Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 Automatizacija procesa

zaj.

5.

3

3

 

PDF

2.

 IM17

 Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

3.

 IMT6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Tehnologija pekarskih proizvoda

T

5.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mleka

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mesa

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija skladištenja i prerade žita

2

2

 

6

PDF

 Prečišćavanje otpadnih voda

2

2

 

5

PDF

 Tehnologija polimera

2

2

 

5

PDF

 Poljoprivredna tehnologija

2

2

 

5

PDF

4.

 IMR6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Primena računara

R

5.

3

3

 

6

PDF

 Tehnički materijali

3

2

 

6

PDF

 Tehnike merenja

2

2

 

5

PDF

 Merenje fizičkih veličina

2

2

 

5

PDF

5.

 IM18

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

6.

 IM19

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

    4

2

PDF

7.

 IM20

 Upravljanje kvalitetom

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

 IM21

 Inženjerska logistika

zaj.

6.

3

2

 

5

PDF

9.

 IM22

 Poslovno pravo i etika

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

10.

 IMT8I

 Sekundarne sirovine i reciklaža

T

6.

2

2

  5

PDF

 Tehnologija vode

2

2

  5

PDF

 Tehnički materijali

3

2

  5

PDF

 IMR8

 WEB dizajn

R

2

2

  5

PDF

11.

 IM23

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

    4

2

PDF

12.

 IM24

 Završni rad

zaj.

6.

    16

8

PDF