vts336

Inženjerski menadžment

 

Akreditacijom studijskog programa Inženjerski menadžment Škola je obezbedila mogućnost da studenti koji se u njoj obrazuju pored temeljnih inženjerskih znanja steknu i znanja i veštine iz preduzetništva i menadžmenta kako bi bili osposobljeni da inventivne i inovativne inženjerske ideje pretoče u dobra poslovna rešenja.

 

Ovaj studijski program ima dva modula. To su: modul Tehnologija i modul Računarstvo.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula http://www.isss-india.org/bin/endangered-animals-essay-introduction.html Tehnologija znaće: načela dobre proizvođačke prakse u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane ili hemijskih proizvoda i zaštiti životne sredine, osnovna hemijsko - tehnološka svojstva sirovina, poluproizvoda, finalnih proizvoda kao i nusproizvoda i otpadaka, osnovne faze, postupke i operacije u tehnološkom procesu proizvodnje, parametre tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet, kvantitet i ekonomičnost proizvodite u prehrambenoj ili hemijskoj industriji, principe rada mašina, aparata i uređaja za proizvodnju prehrambenih proizvoda, da primenjuje stečeno znanje u organizacii proizvodnje, u realizacii tehnoloških procesa, u kontroli tehnoloških parametara koji utiču na kvalitet i ekonomičnost proizvoda, da primenjuje najvažnije propise koji regulišu oblaet proizvodnje do deklarisanja i stavljanja proizvoda u promet.

 

Strukovni inženjer inženjerskog menadžmenta modula http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=term-paper-jane-eyre&how=6 Računarstvo znaće: da definiše, uspostavi i održava informacioni sistem u preduzeću, da osmisli, razvije i održava WEB prezentaciju preduzeća, da razvije interne IT standarde koja će preduzeće koristiti u poslovnoj komunikaciji, da umreži sve korisnike u preduzeću, kako bi oni brzo i efikasno komunicirali primenjujući informacione tehnologije, da znanja iz tehnika programiranja stavi u službu efikasnog poslovanja, da primenjuje informatičkealateu procesima kontrole kvaliteta proizvodnje, da razvija i upravlja bazama podataka od interesa za preduzeće.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

help with science homework MODULI: here TEHNOLOGIJA (T)
  see RAČUNARSTVO (R)

 

http://www.isss-india.org/bin/sample-of-an-argumentative-research-paper.html R. br.

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=custom-essays-plus&ba=2 Šifra predmeta

follow url Naziv predmeta

source link Modul

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=mit-thesis-bootcamp&how=6 Semestar

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=customize-sidebar-thesis-theme&cj=8 Broj časova

source url ESPB

click Knjiga predmeta

follow site P

buying paper V

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=published-essays-online&ba=2 Ostalo

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=cat-essay-writer&cj=8 PRVA GODINA

1.

 IM1

http://idti.edu/form/?mba=hypothesis-function&hu=1  Računari

zaj.

1.

2

2

 

4

best resume writing services online PDF

2.

 IM2

thesis introduction about drugs  Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

enter PDF

3.

 IM3

tv show thesis  Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=fcat-narrative-anchor-papers&how=6 PDF

4.

 IM4

source site  Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

http://idti.edu/form/?mba=critical-review-of-a-research-paper-example&hu=1 PDF

5.

 IMT1

texas homework help  Hemija 1

T

1.

3

3

 

8

watch PDF

 IMR1

health and social care coursework unit 3  Operativni sistemi

R

3

3

 

doing assignment online PDF

6.

 IM5

college essay editing help  Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

help with anatomy homework PDF

7.

 IM6

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=method-section-of-apa-research-paper&cj=8  Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

sat essay sample PDF

8.

 IM7

here  Sociologija

zaj.

2.

2

0

 

4

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=personal-essay-help&ba=2 PDF

9.

 IM8

source link  Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

source url PDF

10.

 IMT2

photosynthesis-irradiance curve  Hemija 2

T

2.

3

2

 

8

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=society-for-creative-anachronism-essays&how=6 PDF

 IMR2

 Računarske mreže

R

3

2

 

PDF

DRUGA GODINA

1.

 IM9

 Upravljanje ljudskim resursima

zaj.

3.

2

2

 

4

PDF

2.

 IM10

 Teorija sistema

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

3.

 IM11

 Osnovi menadžmenta

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

4.

 IM12

 Osnovi ekonomije

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

 IMT3

 Analitička hemija

T

3.

3

2

 

8

PDF

 IMR3

 Primenjena elektronika

R

3

2

 

PDF

6.

 IM13

 Ekologija

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

7.

 IM14

 Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom

zaj.

4.

3

2

 

8

PDF

8.

 IM15

 Preduzetništvo

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

9.

 IMT4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Zagađenje i zaštita vazduha

T

4.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija prerade voća i povrća

2

2

 

PDF

 Zagađenje i zaštita zemljišta

2

2

 

PDF

 Tehnologija konditorskih proizvoda

2

2

 

PDF

 Tehnologija nafte i gasa

2

2

 

PDF

 Tehnologija petrohemijskih proizvoda

2

2

 

PDF

10.

 IMR4-5I

 biraju se  dva  predmeta

 Poslovni engleski jezik

R

4.

2

2

 

6

PDF

 Internet tehnologije

2

2

 

PDF

 Tehnike programiranja

2

2

 

PDF

 Upravljanje poslovanjem

2

2

 

PDF

TREĆA GODINA

1.

 IM16I

 Automatizacija proizvodnje

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 Automatizacija procesa

zaj.

5.

3

3

 

PDF

2.

 IM17

 Marketing

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

3.

 IMT6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Tehnologija pekarskih proizvoda

T

5.

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mleka

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija mesa

2

2

 

6

PDF

 Tehnologija skladištenja i prerade žita

2

2

 

6

PDF

 Prečišćavanje otpadnih voda

2

2

 

5

PDF

 Tehnologija polimera

2

2

 

5

PDF

 Poljoprivredna tehnologija

2

2

 

5

PDF

4.

 IMR6-7I

 biraju se  dva  predmeta

 Primena računara

R

5.

3

3

 

6

PDF

 Tehnički materijali

3

2

 

6

PDF

 Tehnike merenja

2

2

 

5

PDF

 Merenje fizičkih veličina

2

2

 

5

PDF

5.

 IM18

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

6.

 IM19

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

    4

2

PDF

7.

 IM20

 Upravljanje kvalitetom

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

8.

 IM21

 Inženjerska logistika

zaj.

6.

3

2

 

5

PDF

9.

 IM22

 Poslovno pravo i etika

zaj.

6.

2

2

 

5

PDF

10.

 IMT8I

 Sekundarne sirovine i reciklaža

T

6.

2

2

  5

PDF

 Tehnologija vode

2

2

  5

PDF

 Tehnički materijali

3

2

  5

PDF

 IMR8

 WEB dizajn

R

2

2

  5

PDF

11.

 IM23

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

    4

2

PDF

12.

 IM24

 Završni rad

zaj.

6.

    16

8

PDF