vts336

Elektrotehnika i računarstvo (2016)

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Tip

predmeta

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. KI1 Sociologija 1 AO O 2 0 0   5 PDF
2. KI2 Matematika 1 AO O 3 3 0   7 PDF
3. KI3 Engleski jezik 1 AO O 2 1 0   5 PDF
4. KI4 Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom 1 AO O 2 3 0   7 PDF
5. KI5 Fizika  1 S O 3 2 0   7 PDF
6. KI6 Računari 2 S O 2 2 0   5 PDF
7. KI7 Tehnički materijali 2 S O 3 2 0   8 PDF
8. KI8 Tehnike programiranja 2 SA O 2 2 0   8 PDF
9. KI9 Električna merenja fizičkih veličina
2 SA O 3 3 0   8 PDF
DRUGA GODINA
10. KI10 Elektrotehnika 3 S O 2 2 0   6 PDF
11. KI11 Operativni sistemi 3 SA O 2 2 0   6 PDF
12. KI12 Osnove elektronike 3 SA O 3 2 0   7 PDF
13. IP1KI-1 Računarske mreže 3 S I 3 2 0   7 PDF
IP1KI-2 Teorija sistema
S I PDF
14. KI14 Automatsko upravljanje 3 S O 3 2 0   6 PDF
15. KI15 Impulsna elektronika 4 SA O 3 2 0   7 PDF
16. KI16 Transformatori i električne mašine
4 SA O 2 3 0   7 PDF
17. IP2KI-1 Preduzetništvo 4 AO I 2 2 0   7 PDF
IP2KI-2 Inženjerski softveri SA I PDF
18. KI18 Energetska elektronika
4 S O 2 2 0   7 PDF
TREĆA GODINA
19. KI19 Procesori i mikrokontroleri 5 SA O 3 3 0   7 PDF
20. KI20 Digitalni sistemi
5 SA O 3 3 0   7 PDF
21. KI21 Objektno orijentisano programiranje 5 SA O 2 3 0   7 PDF
22. IP3KI-1 Web dizajn
5 SA I 3 2 0   7 PDF
IP3KI-2 Zaštita od jonizujućeg zračenja S I PDF
23. KI23 Električne instalacije sa osvetljenjem
6 SA O 3 3 0   7 PDF
24. KI24 Internet tehnologije 6 S O 3 3 0   7 PDF
25. IP4KI-1 Mehatronika 6 S I 3 3 0   7 PDF
IP4KI-2 Programiranje CNC mašina
SA I PDF
26. KI26 Stručna praksa 6   O       6 3 PDF
27. KI27 Završni rad 6   O       16 8 PDF