vts336

Preduzetnički Baby Boom u Banatu

 

Status projekta: U toku


 

 

Vreme trajanja projekta

24 meseca

Ciljevi

Opšti cilj:

Doprinos kreiranju Banata kao regiona sa najvišom stopom mladih preduzetnika u Srbiji do 2020. god.

Specifični cilj:

Unapređenje preduzetničkih znanja, sposobnosti, motivacije i kompetencija kod učenika srednjh stručnih škola u regionu Banata, kroz upoynavanje sa standardizovanim modelom preduzetnmičkog obrazovanja.

Partneri

Aplikant: International Business School Styria, Graz, Austria

Partner 1: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija

Partner 2: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – BANAT, d.o.o., Zrenjanin, Srbija

Ciljne grupe

 • 2 profesora sa VTŠSS Zrenjanin
 • 6 profesora iz 3 srednje stručne škole iz Banata
 • 60 učenika srednjih stručnih škola iz Banata (uzrasta od 15 do 19 godina)
 • 8 lokalnih preduzetnika, kao mentora, trenera, govornika i primera poslovanja

Krajnji korisnici

 • 28 srednjih stručnih škola iz Banata
 • 5000 učenika srednjih stručnih škola iz Banata
 • 1000 studenata VTŠSS

Očekivani rezultati

 1. ESC®  - sertifikovani trening materijal za razvoj preduzetničkih veština je prilagođen srpskim uslovima
 2. Uspostavljena partnerstva izneđu obrazovnih institucija i biznis sektora
 3. Opremljene srednje stručne škole za ESC® edukaciju
 4. Realizovana edukacija i sertifikacija trenera
 5. Realizovana edukacija i sertifikacija učenika
 6. Kreiran i On-line pokrenut Internet portal (preduzetnički Web portal) za razmenu informacija, razvoj znanja i kompetencija i širenje informacija.

Glavne aktivnosti

 1. Usaglašeni trening materijali
 2. Uspostavljenje partnerstava
 3. Opremanje učionica po školama
 4. Organizovanje treninga za trenere
 5. Organozuovanje treninga za učenike
 6. Uspostavljanje Internet portala za nadogradnju znanja i kapaciteta
 7. Diseminacija projektnih dostignuća