vts336

Preduzetnički Baby Boom u Banatu

civics homework help  

follow link

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=term-paper-on-air-pollution&thesis=2 world war 2 evacuationnorth glasgow area homework help Status projekta: U toku

enter

college essay writing service  

go to link

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=where-am-i-daniel-dennett-thesis&thesis=2  

term paper writers wanted

go site Vreme trajanja projekta

click here 24 meseca

go Ciljevi

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=debessay-fesehaye&write=6 how to start a essay about yourself Opšti cilj:

american billy budd essay new novel Doprinos kreiranju Banata kao regiona sa najvišom stopom mladih preduzetnika u Srbiji do 2020. god.

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=technology-white-paper-writers&thesis=2 http://www.ifipwg94.org/flash/?me=scholarship-essay-examples&write=6 Specifični cilj:

http://www.ifipwg94.org/flash/?me=research-coursework-doctoral-programs-in-australian-universities&write=6 Unapređenje preduzetničkih znanja, sposobnosti, motivacije i kompetencija kod učenika srednjh stručnih škola u regionu Banata, kroz upoynavanje sa standardizovanim modelom preduzetnmičkog obrazovanja.

here Partneri

go here term paper employee motivation Aplikant: International Business School Styria, Graz, Austria

follow url follow link Partner 1: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija

character analysis essay click here Partner 2: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – BANAT, d.o.o., Zrenjanin, Srbija

get link Ciljne grupe

 • 2 profesora sa VTŠSS Zrenjanin
 • 6 profesora iz 3 srednje stručne škole iz Banata
 • 60 učenika srednjih stručnih škola iz Banata (uzrasta od 15 do 19 godina)
 • 8 lokalnih preduzetnika, kao mentora, trenera, govornika i primera poslovanja

source Krajnji korisnici

 • 28 srednjih stručnih škola iz Banata
 • 5000 učenika srednjih stručnih škola iz Banata
 • 1000 studenata VTŠSS

go here Očekivani rezultati

 1. ESC®  - sertifikovani trening materijal za razvoj preduzetničkih veština je prilagođen srpskim uslovima
 2. Uspostavljena partnerstva izneđu obrazovnih institucija i biznis sektora
 3. Opremljene srednje stručne škole za ESC® edukaciju
 4. Realizovana edukacija i sertifikacija trenera
 5. Realizovana edukacija i sertifikacija učenika
 6. Kreiran i On-line pokrenut Internet portal (preduzetnički Web portal) za razmenu informacija, razvoj znanja i kompetencija i širenje informacija.

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=homework-helper-for-english&thesis=2 Glavne aktivnosti

 1. Usaglašeni trening materijali
 2. Uspostavljenje partnerstava
 3. Opremanje učionica po školama
 4. Organizovanje treninga za trenere
 5. Organozuovanje treninga za učenike
 6. Uspostavljanje Internet portala za nadogradnju znanja i kapaciteta
 7. Diseminacija projektnih dostignuća

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=release-essay&thesis=2