vts336

Preduzetnički Baby Boom u Banatu

follow site  

http://www.behavior.org/answers/helpping-for-your-case-study.html essay helpers Status projekta: U toku


http://www.myqualities.com/education/edit-essay.html  

persuasive essay about community service  

http://www.behavior.org/answers/movie-the-help-essay.html Vreme trajanja projekta

cheggs homework help 24 meseca

http://www.behavior.org/answers/essay-correction-online.html Ciljevi

go go site Opšti cilj:

service before self essay Doprinos kreiranju Banata kao regiona sa najvišom stopom mladih preduzetnika u Srbiji do 2020. god.

help writing personal statement http://www.behavior.org/answers/custom-essay-sites.html Specifični cilj:

http://www.behavior.org/answers/help-with-language-homework.html Unapređenje preduzetničkih znanja, sposobnosti, motivacije i kompetencija kod učenika srednjh stručnih škola u regionu Banata, kroz upoynavanje sa standardizovanim modelom preduzetnmičkog obrazovanja.

follow url Partneri

college english help websites http://www.behavior.org/answers/online-education-advantages-and-disadvantages-essay.html Aplikant: International Business School Styria, Graz, Austria

http://www.behavior.org/answers/write-my-paper-for-me-fast.html assignments help uk Partner 1: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Srbija

http://www.behavior.org/answers/homework-help-sites-the-best-ones.html school homework help programs Partner 2: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – BANAT, d.o.o., Zrenjanin, Srbija

research paper service oriented architecture Ciljne grupe

 • 2 profesora sa VTŠSS Zrenjanin
 • 6 profesora iz 3 srednje stručne škole iz Banata
 • 60 učenika srednjih stručnih škola iz Banata (uzrasta od 15 do 19 godina)
 • 8 lokalnih preduzetnika, kao mentora, trenera, govornika i primera poslovanja

http://www.behavior.org/answers/speech-outline-buying-s.html Krajnji korisnici

 • 28 srednjih stručnih škola iz Banata
 • 5000 učenika srednjih stručnih škola iz Banata
 • 1000 studenata VTŠSS

click Očekivani rezultati

 1. ESC®  - sertifikovani trening materijal za razvoj preduzetničkih veština je prilagođen srpskim uslovima
 2. Uspostavljena partnerstva izneđu obrazovnih institucija i biznis sektora
 3. Opremljene srednje stručne škole za ESC® edukaciju
 4. Realizovana edukacija i sertifikacija trenera
 5. Realizovana edukacija i sertifikacija učenika
 6. Kreiran i On-line pokrenut Internet portal (preduzetnički Web portal) za razmenu informacija, razvoj znanja i kompetencija i širenje informacija.

http://www.myqualities.com/education/mba-assignments-help.html Glavne aktivnosti

 1. Usaglašeni trening materijali
 2. Uspostavljenje partnerstava
 3. Opremanje učionica po školama
 4. Organizovanje treninga za trenere
 5. Organozuovanje treninga za učenike
 6. Uspostavljanje Internet portala za nadogradnju znanja i kapaciteta
 7. Diseminacija projektnih dostignuća

cover letter writing service