vts336

Kulturološka komponenta psihološkog uticaja boja

Kulturološka komponenta psihološkog uticaja boja u enterijeru

 


 logobocvana


 

UNIVERZITET U   BOCVANI

Univerzitetski Odbor za naučna istraživanja

Osnovne informacije o projektu

 


A.   NAZIV PROJEKTA / NAUČNOG ISTRAŽIVANJA :

Kulturološka komponenta psihološkog uticaja boja u enterijeru

 

 

 

 

 

 

B.   INFORMACIJE O RUKOVODIOCU ISTRAŽIVANJA :

Rukovodilac istraživanja - ime :

Zoran Marković

Tel. i E-mail adresa :

(+267) 3-554-320

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.                                           

Akademski rang :  

Predavač

Fakultet / Naučno-istraživački centar:

Fakultet za inženjering i tehnologiju                          

(Tehnički fakultet)

Akademska kvalifikacija :

M Arch,   Magistar Arhitekture,

(Za oblasti Razvoj arhitekture i naselja i Urbana sociologija)

Godine na univerzitetu :

6 godina +

 

 

 

 

 

 

C.   INFORMACIJE O   NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM TIMU :

C-1.   TIM VEĆ   UKLJUČEN U ISTRAŽIVANJE

Ime člana tima

Rang

Organizacija

Uloga u projektu

Dr. Olefile B. Molwane

Rukovodilac Odseka za dizajn (Head of Department)

UB - Faculty of Engineering and Technology, Department of Design & Technology

Rukovodilac istraživanja u Bocvani

Dr. Chinandu Mwendapole

Predavač

UB - Faculty of Engineering and Technology, Department of Design & Technology

Istraživač za oblast - Uticaj boje u dizajnu

Ms. Tatjana Pesic

Generalni direktor i nadležna za projekte iz umetnosti

BIKALAND T/A Art Academy, Gaborone, Botswana

Istraživač za oblast - Istorija umetnosti

Ms. Marcia Sento

Predstavnik za primenu boja u enterijeru

PLASCON, Barlow World (Free World) International, Botswana office

Istraživač za oblast - Primena boje

Dr. (Cand) Arch. Slobodanka Radanović

Generalni direktor i nadležna za projekte iz arhitekture i enterijera

RS Studio,                                                 Zrenjanin, Srbija

Rukovodilac istraživanja u Srbiji

Prof. Dr. Smiljana Mirkov

Direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija

Visoka Tehnička škola Strukovnih Studija, Zrenjanin, Srbija

Istraživač za oblast sociologije

Prof. Dr. Milorad Rančić

Zamenik direktora Visoke tehničke škole

Visoka Tehnička škola Strukovnih Studija, Zrenjanin, Srbija

Istraživač za oblast - boje u industriji

 

 

 

 

 

 

Ime člana tima

Rang

Organizacija

Uloga u projektu

Prof. Dr. Walter H. Onyango

Direktor (Dekan) škole

University of Nairobi, School of Arts and Design, Kenya    

Rukovodilac istraživanja u Keniji

Dr. Collins Makunda

Predavač

Evelyn, College of Design, Nairobi, Kenya                        

Istrivač za oblast - boje u enterijeru

Ms. Karen Mutoka

Koordinator obrazovnog procesa      

AGT – Academy of Graphic Technologies, Nairobi, Kenya

Istraživač za oblast psihologije

Nisha van Hoek

Direktor marketinga                

Crown-Berger International, Paint Manufacturer, Nairobi, Kenya                        

Istraživač za oblast - Primena boje

C-2.   TIM U   PRIPREMI

Ime člana tima

Rang

Organizacija

Uloga u projektu

Prof. Dr. Ranjanadani

Rukovodilac Odseka za dizajn (Head of Department)

MAEER's MIT Institute of Design, Pune, India

Rukovodilac istraživanja u Indiji

MD. PhD. Mahesh Jayachandra

Fiziolog, specijalista u Neurometrici

Brahmi Computing, Bangalore, India

Rukovodilac istraživanja za oblast fiziologije

Prof. Dr. Carla Cipolla

Predavač

Federal University of Rio de Janeiro, Brazil

Rukovodilac istraživanja u Brazilu

Prof. Dr. David Boonazier

Rukovodilac Odseka (Head of Department)

University of Technology Cape Peninsula,                                      Cape Town, South Africa

Rukovodilac istraživanja u Južnoj Africi

C-3.   TIM U   DOGOVORIMA

Ime člana tima

Rang

Organizacija

Uloga u projektu

Prof. Dr. Ravi Poovaiah

Rukovodilac Odseka za dizajn (Head of Department)

IIT - Indian Institute for Technology, IDC - Industrial Design Centre, Powai, Bombay (Mumbai), India

Koordinator istraživačkog tima u Indiji

TBA

TBA

Wuhan University, Wuhan, China

 

TBA

TBA

Lomonosov University, Moscow, Russia

 

TBA

TBA

University of Tokyo,       Nippon (Japan)

 

 

 

 

 

 

 

D. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA   ISTRAŽIVANJA :

D-1. Psihološki uticaj boja - Istraživanje

D-1a.   Prva faza - Eksperimenti u Bocvani, Keniji i Srbiji

Mart-Maj 2012

D-1b.   Prva faza - Obrada dobijenih podataka, analiziranje rezultata, upoređivanje i donošenje zaključaka

Juli-Avgust 2012

D-1c.   Druga faza - Eksperimenti u Južnoj Africi, Indiji i Brazilu

Sept.-Dec. 2012

D-1d.   Druga faza - Obrada dobijenih podataka, analiziranje rezultata, upoređivanje i donošenje zaključaka

Jan.-Mart 2013

D-1e.   Treća faza - Eksperimenti u Kini, Rusiji i Japanu

April-Jun 2013

D-1f.   Treća faza - Obrada dobijenih podataka, analiziranje rezultata, upoređivanje i donošenje zaključaka

Juli-Avgust 2013

D-2. Psihološki uticaj boja - Prezentacija rezultata

D-2a.   Priprema međunarodne konferencije

Maj -Okt. 2013

D-2b.   Međunarodna konferencija - Prvi deo (u Zrenjaninu, Srbija)

Novembar 2013

D-2c.   Međunarodna konferencija - Drugi deo (u Gaboroneu, Bocvana)

Decembar 2013

D-3. Fiziološki uticaj boja - Istraživanje

D-3a. Fiziološki eksperimenti u Indiji, Bocvani i Srbiji

Jan.-Mart 2014

D-3b. Obrada dobijenih podataka, analiziranje rezultata, upoređivanje i donošenje zaključaka

Maj-Jun 2014

D-4. Fiziološki uticaj boja - Prezentacija rezultata

D-4a. Prezentacija rezultata (Međunarodne konferencije, stručni časopisi)

Juli-Sept. 2014

 

 

 

 

 

 

E. APSTRACT (skraćeno, do 200 reči) :

Ako posmatramo sav alat i tehnike koje dizajner ima pri projektovanju enterijera, videćemo da boja ima najveći uticaj na potencijalnog korisnika tog enterijera. Ovaj uticaj je često veći od zajedničkog uticaja svih drugih tehnika koje koristimo (oblik, forma, dimenzije, balans, simetrija, razmera, akcenat, fokus, i dr.). Prihvatajući to, i koristeći u projektovanju i izvođenju enterijera koji je više odgovarajući krajnjim korisnicima, projektanti enterijera su razvili više sistema boja. Teorija boja (koloristika / kolorologija) je relativno nova naučna disciplina, stara tek vek ili vek i po. Ipak boje, njihove dimenzije, kombinacije, načini mešanja, uticaj svetlosti, dobro su poznati. Zadnjih 20-30 godina naučnici intenzivno analiziraju psihološki uticaj koji daju različite boje. Kulturološka komponenta uticaja boja na psihu ljudi je poznata, ali ne i dovoljno analizirana i naučno potvrđena. Ovo istraživanje pokušava da napravi nove proboje u ovoj disciplini i postavi istraživački tim na mapu nauke o bojama.          

 

 

 

 

F. ISTRAŽIVAČKO   PITANJE I POČETNA   HIPOTEZA I OČEKIVANI REZULTATI:

Glavno istraživačko pitanje je da li je kulturna pozadina korisnika povezana sa psihološkim uticajem boja, i ako jeste, koliko je snažna ta povezanost. Istraživanje polazi od hipoteze da ta povezanost postoji, da je veoma jaka, i da je psihološki uticaj boja različit u svakom kulturnom krugu. Daljom razradom hipoteze dolazimo do teorije o preovlađujućim bojama u enterijeru i eksterijeru za svaki kulturni krug koji istražujemo - boje peska (oker, krem, boje zemlje) za Bocvanu, snažnih i jarkih boja za Keniju, bele/sivoplave za Srbiju, itd. Istraživački tim namerava da kroz eksperimente istraži i dokaže ovu hipotezu kao ispravnu ili ne. Ovo bi bio veliki pomak, ne samo u nauci o bojama (koloristici/kolorologiji), već bi imao i veliki uticaj i pomogao projektantima enterijera, kao i proizvođačima boja, koji bi koristili rezultate istraživanja u svom svakodnevnom radu. Takođe, rezultat bi otvorio nova polja u istraživanjima odnosa boja i kulturološkog uticaja. Rezultat istraživanja (dokaz hipoteze) bi se sastojao od empirijskih i egzaktnih pokazatelja psihološkog uticaja pojedinih boja, iskazan brojčano, u procentima ili na drugi statističko-matematički način, a različit u poređenju sa istim rezultatima iz drugog kulturološkog kruga. Pre početka rada na kulturološkom uticaju, istraživanje treba da dokaže postojanje psihološkog uticaja pojedinih boja na korisnike enterijera. I kao i obično u istraživanjima, glavni odgovori će doći tek na kraju. Tek nakon završetka svih analiza prikupljenih podataka, tim će moći da zaključi da li taj uticaj postoji i koliki je. Za vreme rada na is traživanju, članovi tima moraju znati i prihvatiti da je ovo nedovoljno istražena oblast i da se ide novim i još nedoviljno poznatim putem.

 

 

 

 

 

 

G. GLAVNI CILJ  ISTRAŽIVANJA :

Istraživanjem želimo pokazati, opisati, dokazati i prezentirati postojeću situaciju vezanu za kulturološku komponentu uticaja boja u enterijeru, i da analiziramo njihov psihološki (lični) i sociološki (grupni) uticaj. Planiranim eksperimentima ćemo dokazati (ili opovrgnuti) preliminarnu hipotezu istraživanja, uz ponavljanje nekih već izvedenih eksperimenata, ali na multi-kulturalnom nivou (Istraživanje koje su radili Kaya i Epps na Univerzitetu u Džordžiji, USA, i dr.).                                

 

 

 

 

 

 

H. NAUČNE DISCIPLINE   UKLJUČENE U ISTRAŽIVANJE :

Projektovanje enterijera (Interior Design), Koloristika/Kolorologija, Psihologija, Sociologija, Dizajn, Arhitektura, Istorija enterijera, dizajna i arhitekture.    

 

 

 

 

 

 

I. MESTA   GDE ĆE SE   ISTRAŽIVANJE ODVIJATI :

Celo istraživanje je planirano da bude izvedeno u više zemalja sa različitom kulturološkom pozadinom u vezi preovlađujućih boja - Bocvana, Srbija, Kenija, i dr. Istraživački tim će biti podeljen u više pod-timova (ekipa) po zemljama istraživanja. Pripremna faza, uključujući i istraživanje postojećih rezultata i znanja u ovoj oblasti bi se odvijala paralelno u svim zemljama, a komunikcija između pod-timova će se odvijati internetom. Glavni eksperimenti/intervjui će se takođe odvijati po zemljama učesnicama, a izvodiće ih pod-timovi. U svim zemljama učesnicama, eksperimenti će se izvoditi na tercijarnim obrazovnim institucijama (univerziteti, visoke škole ili sl.). Završne analize rezultata i priprema zaključaka takođe će se odvijati po pojedinim zemljama, dok će se upoređivanje rezultata i završni zaključci celokupnog istraživanja odvijati na zajedničkim sastancima celog tima.

 

 

 

 

 

 

J. ISPITANICI UKLJUČENI   U ISTRAŽIVANJE :

Radi korišćenja sličnih ispitaničkih grupa, svi pod-timovi će raditi sa dobrovoljcima studentima. Grupe bi trebalo da sadrže sličan broj muških i ženskih ispitanika, većinske starosti između 20 i 30 godina (okvirno), i to pretežno sa škola za dizajn ili tehničkih škola. Ovo bi omogućilo rad sa sličnim grupama, čime bi se sveli na minimum ostali faktori koji bi mogli uticati na rezultat (nivo obrazovanja, zaposlenost/nezaposlenost, posao koji obavljaju, mesto življenja, veličina grada, itd.). Upoređujući ovako dobijene rezultate, istraživački tim će moći da se koncentriše na kulturološku komponentu u okviru shematskog prikaza dobijenih rezultata.

 

 

 

 

 

 

K. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA :

K-1. METHODOLOGIJA :

U istraživanju je planirano korišćenje kombinovane istraživačke metode (kombinacija kvantitativnog i kvalitativnog načina istraživanja). Takođe, kombinovali bi se deduktivna i induktivna metoda, a pri intervjuima bi se koristila i otvorena i zatvorena pitanja. Istraživački pod-timovi bi prikupljali kvalitativne i kvantitativne podatke koje bi koristili radi bolje analize problema. Prikupljanje podataka bi obuhvatalo obe vrste informacija - tekstualne i numeričke, tako da bi baza podataka predstavljala i kvantitativne i kvalitativne pokazatelje. Na primer, broj iste vrste emocionalnog uticaja pojedine boje bio bi prikazivan paralelno sa snagom tog uticaja, kao i opisom i vrstom izazvanih emocija.

K-2. ORGANIZACIJA :

Istraživanje će se izvoditi u više zemalja, i pod-timovi će pratiti istu proceduru. Istraživanje će početi sa izučavanjem postojeće literature vezane za ovu oblast i kontaktima sa drugim istraživačima koji su radili na ovoj temi. Istraživački tim planira da koristi sve raspoložive rezultate iz ove oblasti kao referencu i da uporedi svoje rezultate sa već postojećim. Prikljupanje podataka kroz eksperimente bi počelo tek kada tim bude u potpunosti upoznat sa potencijalnim problemima i mogućim pitanjima i odgovorima. Eksperimenti bi se odvijali u dve faze. Najpre treba ustanoviti za svaku zemlju učesnicu (za svaki kulturološki krug) da li je kulturna pozadina povezana sa psihološkim uticajem boja (na korisnike enterijera). Ovo je ključni momenat istraživanja koji će dokazati ili opvrgnuti glavnu hipotezu. Ako je ova razlika u uticaju dovoljno jaka da bi se mogla izmeriti i brojčano pokazati, istraživanje će se nastaviti. Prikaz rezultata psihološkog dela istraživanja bi se obavilo u ovoj fazi projekta. U nastavku istraživanja bi se posmatrao uticaj koji boje imaju na fiziologiju ljudskog organizma. Merio bi se emocionalni stres koji čine različite boje na ljudski organizam. Merenjem ne bi bio obuhvaćen samo uticaj koji čine pojedine boje na fiziologiju organizma, već i vrsta i snaga tog uticaja. Poslednja faza istraživanja bi bila analiza rezultata pojedinih pod-timova, njihovo poređenje i donošenje konačnih zaključaka. Posle toga bi došlo do prezentacije fiziološkog dela istraživanja.                      

K-3. IZVOĐENJE :

Psihološki eksperimenti bi bili izvođeni kroz intervjue uz pomoć unapred pripremljenog niza pitanja i uzoraka pojedinih boja i kombinacija boja. Ispitanici (studenti-dobrovoljci) bi odgovarali na niz pitanja o emocijama koje pobuđuju određena boja ili kombinacija boja. Uzorci boja (kartoni i drugi materijal) i pitanja bili bi isti za sve pod-timove i sve zemlje učesnice istraživanja, tako da se rezultati mogu lako porediti. Fiziološki eksperimenti bi bili organizovani tek po završetku prve faze (psiholoških intervjua) i ako njihov rezultat potvrdi istraživačku hipotezu da kulturološka pozadina deluje na psihološki uticaj boja.    

K-4. OBUKA :

Ova vrsta naučno-istraživačkog rada je uvek novo iskustvo za članove istraživačkog tima, a posebno za mlađe članove (studente-postdiplomce i sl.), jer se radi o projektu na još uvek nedovoljno ispitanom terenu (relativno nova naučna oblast). Takođe, ova vrsta istraživanja se ne sreće često i mogla bi biti dobra obuka za buduće istraživače. Osnovu tima čine iskusni naučni istraživači iz više zemalja, ali uz pomoć i saradnju mladih članova tima, prevashodno studenata. Jedna od najvećih koristi ovog istraživanja, možda čak i veća od postizanja novih naučnih saznanja, biće prenos iskustva i istraživačkih znanja i veština u praksi, na mlade istraživače. Planirano je da svi mlađi članovi pod-timova prođu osnovnu obuku pre početka rada u praksi. Oni bi trebalo da budu pripremljeni ne samo za rad na terenu, već i za istraživanje literature i obradu dobijenih podataka. Naša je želja, i to ćemo i pokušati, da, po završetku projekta, što više mladih ljudi u raznim zemljama bude obučeno za izvođenje različitih istraživanja, na sličnim projektima ili u drugim naučnim oblastima.

 

 

 

 

 

 

L. PRIKAZIVANJE REZULTATA :

L-1. PRELIMINARNO   PRIKAZIVANJE REZULTATA :

Još za vreme pripremnog perioda, pre samog početka istraživanja, više međunarodnih naučnih organizacija i konferencija iskazalo je zanimanje za ovo istraživanje (DDR Kejp Taun, Južnoafrička Republika; AIC Vašington, SAD; NIDEC Najrobi, Kenija; i dr.). Tim je već primio više zahteva za prikazivanje rezultata u vidu radionica ili predavanja, od Univerziteta u Bocvani, Univerziteta u Najrobiju (Kenija) i dr. Takođe, više proizvođača boja je pokazalo interesovanje za prikaz rezultata (preliminarni razgovori su obavljeni sa Plascon, Bocvana; Barloworld/FreeWorld,Južnoafrička Republika i Crown-Berger International, Kenija).

L-2.PRIKAZIVANJE   REZULTATA U PRAKSI / PROIZVODNJI I   PRIMENI BOJA :

Od samog početka planiranja istraživanja, vodilo se računa da budu uključeni i veliki svetski proizvođači boja i lakova. Cilj istraživanja nije da rezultati ostanu samo u teoriji, oni moraju biti uključeni u praksu, u svakodnevni život. Proizvođači boja i lakova za primenu u enterijeru i eksterijeru trebaju biti, a neki od njih već i jesu, uključeni u istraživanje. Rezultati istraživanja se mogu primeniti ne samo pri odlučivanju o preovlađujućim bojama za pojedine regione, već i pri formiranju novih paleta boja i njihovih shema i kombinacija.

L-2. PRIKAZIVANJE   REZULTATA U NAUČNIM   KRUGOVIMA :

Istraživački tim planira da prikaže rezultate istraživanja na više međunarodnih konferencija i simpozijuma, ali i da organizuje posebnu konferenciju sa ovom temom. Planirana konferencija bi se sastojala iz dva dela, od kojih bi prvi bio organizovan u Zrenjaninu, Srbija, a drugi deo u Gaboroneu, Bocvana. Rezultati će takođe biti štampani u međunarodnim naučno-istraživačkim časopisima (international scientific journals), poput Interior-Bergen, AIC, Scietific Research i dr. Takođe se planira izdavanje posebne knjige o ovom istraživanju i njegovim rezultatima.                                                      

 

 

 

 

 

 

M. PLANIRANI BUDŽET :

Svaki pod-tim je nezavisan po pitanju finansiranja. I svaki od pod-timova će organizovati finansijska sredstva (planirani budžet i raspodela sredstava) za svoj rad. Planirano je da glavni izvor prihoda svakog pod-tima budu sredstva za naučno-istraživački rad škole/univerziteta gde se istraživanje odvija, ali i pomoć industrije je veoma dobrodošla (svaki vid sponzorstva, prvenstveno firmi iz oblasti proizvodnje boja i lakova).

  eng English

 

8

Pribor za istraživanje

1

Fascikle

1

Boje i četkice

1

Kartoni

1

Stolice i fascikle

1

Kabinet

1

Hodnik ispred kabineta za istraživanje

1

Drugi dan istraživanja - arh. Zoran Marković sa sudentima

1

Drugi dan istraživanja-arh. Zoran Marković sa studentima i prof. Rančićem

1

Treći dan istraživanja- arh.Slobodanka Radanović sa studentima

1

Arh. Slobodanka Radanović i prof. Rančić

1

Zadnji dan istraživanja - arh. Slobodanka Radanović sa studentima

listzr Tekst iz lista "Zrenjanin"

 

Preuzimanje u pdf formatu ovde.