vts336

Centar za numeričku simulaciju

Centar za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

http://www.myqualities.com/education/cheap-essays.html

eu_flag_11062011 rom_flag_11062011 serb_flag_11062011 strukturni_fondovi_flag_11062011 uem_flag_11062011

best custom term paper sites source site

http://www.myqualities.com/education/order-essay.html argumentative essay helper  

vision homework helper education and reference homework help SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

purchase college essays  

source site IPA program Prekogranične saradnje Rumunija - Republika Srbija je finansiran od strane EU kroz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA), prekogranična komponenta i sufinansiran od strane partnerskih država Programa: Rumunija i Republika Srbija. Program ima za cilj povećanje opšte konkurentnosti privrede u graničnoj oblasti i poboljšanje kvaliteta života zajednica u oblasti.

 

http://www.myqualities.com/education/how-to-help-your-child-with-homework.html Rezime projekta

http://www.behavior.org/answers/cheap-uk-essay-writers.html  

Osa prioriteta broj:

3. Promocija aktivnosti ’’Ljudi ljudima’’

Mera prioriteta broj:

3.3 Unapređenje saradnje u oblasti obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti

source  

follow link  

Naziv projekta:

CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION & DIGITAL/RAPID PROTOTYPING

CENTAR ZA NUMERIČKU SIMULACIJU I

DIGITALNU/BRZU IZRADU PROTOTIPOVA

Web adresa:

http://www.csnp.roedu.ro/

Vodeći partner

(naziv/država)

“EFTIMIE MURGU” UNIVERZITET U REŠICI, RUMUNIJA

Partner broj 1. (naziv/država)

 

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU, REPUBLIKA SRBIJA

Lokacija projekta

RUMUNIJA – region Caraş-Severin

SRBIJA – region Srednje-Banatski

Ukupna vrednost projekta

go 199486 €

Ukupno tražena sredstva (IPA i državni budžet)

click 189309 €

Ukupan iznos ko-finansiranja

see 10176 €

Ciljevi projekta

 

 

 

§  Formiranje Centra za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

§  Nabavka tehničke opreme

§  Priprema i izvođenje kurseva

§  Promovisanje kurseva

§  Održavanje radionica, kurseva i konferencije

§  Formiranje web sajta

§  Organizovanje medijske kampanje

 

Projektne aktivnosti

 

1. Formiranje Centra za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova.

2. Koncipiranje dokumentacije za nabavku kompletnog rešenja za 3D kolor štampanje i skeniranje fizičkih 3D objekata i nabavka 3D CAD komercijalnog softvera.

3. Koncipiranje dokumentacije za nabavku CNC alatne mašine, 3D CAD softverskog paketa i CAM softverskog paketa,  Laptopa i Videoprojektora.

4. Nabavka kompletnog rešenja za 3D kolor štampanje i skeniranje fizičkih 3D objekata.

5. Nabavka 3D CAD komercijalnog softvera.

6. Nabavka CNC alatne mašine, 3D CAD edukacijskog softverskog paketa i CAM edukacijskog softverskog paketa, 

7. Priprema kursa „ follow url Digital prototyping & numerical simulation with Solid Works software” (na UEM za studente iz Rumunije).

8. Priprema kursa „ free essay writer online Casting applications with AnyCasting software” (na UEM za studente iz Rumunije).

9. Štampanje materijala za kurs „ here Digital prototyping & numerical simulation with SolidWorks”.

10. Štampanje materijala za kurs „ http://www.behavior.org/answers/buy-term-papers-college.html Casting applications with AnyCasting software”.

11. Priprema promotivnog materija (flajeri i brošure).

12. Radionica ’’CNC machining & SolidCAM’’ (na VTŠ za studente iz Rumunije).

13. Nabavka Laptopa i Videoprojektora.

14. Štampanje promotivnog materijala (flajeri i brošure).

15. Medijska kampanja.

16. http://www.behavior.org/answers/dog-ate-my-homework-excuses.html Digital/Rapid prototyping  & numerical simulation with SolidWorks” radionica (na UEM za studente iz Srbije).

17. click here Casting applications with AnyCasting http://www.behavior.org/answers/pay-someone-to-write-my-research-paper.html software” radionica (na UEM za studente iz Srbije).

18. go to site Digital/Rapid prototyping & numerical simulation with Solid Works” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

19. source site Casting applications with AnyCasting source link software” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

20. go Casting applications with SolidWorks & Magma Software” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

21. Priprema i izrada WEB sajta projekta.

22. Konferencija za diseminaciju rezultata projekta.

23. Upravljanje projektom

Rezultati projekta

 

 

 

 

§  Centar za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

§  Oprema

§  Štampani i CD kursevi

§  3 radionice + 1 konferencija

§  3 kursa za studente

§  WEB sajt

Ciljna grupa

 

 

 

§  Ciljnu grupu čine studenti i nastavnici “EFTIMIE MURGU” UNIVERZITETA U REŠICI i VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU.

Period implementacije projekta

18.12.2010. – 17.12.2011. (12 meseci)

 

 

Članovi projektnog tima Partnera br. 1:

 

R. br.

Ime i prezime

Pozicija u projektnom timu

1.

Mr Aleksandar Rajić

Menadžer projekta

2.

Mr Dušan Jovanić

Asistent menadžera projekta

3.

Dr Lazo Manojlović

Istraživač

4.

Dragana Milekić

IT inženjer

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Đorđa Stratimirovića 23

23000 Zrenjanin, Republika Srbija

 

 

Kontakt:

Mr Aleksandar Rajić, menadžer projekta, tel.: +38123565005, fax: +38123565896,

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.