vts336

Centar za numeričku simulaciju

Centar za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=american-writers-of-essay&ba=2

eu_flag_11062011 rom_flag_11062011 serb_flag_11062011 strukturni_fondovi_flag_11062011 uem_flag_11062011

http://www.isss-india.org/bin/writing-terms-of-service.html source url

negritude essay customized term paper  

spring writing paper http://idti.edu/form/?mba=provide-leadership-across-the-organisation-essay&hu=1 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

is psychology a science essay plan  

http://idti.edu/form/?mba=paradise-now-essay&hu=1 IPA program Prekogranične saradnje Rumunija - Republika Srbija je finansiran od strane EU kroz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA), prekogranična komponenta i sufinansiran od strane partnerskih država Programa: Rumunija i Republika Srbija. Program ima za cilj povećanje opšte konkurentnosti privrede u graničnoj oblasti i poboljšanje kvaliteta života zajednica u oblasti.

young patriots essay contest  

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=thesis-on-measurement-and-evaluation&how=6 georgetown essay Rezime projekta

extreme sports help to build character essay see url  

dissertation proposal international relations Osa prioriteta broj:

http://idti.edu/form/?mba=how-to-start-a-reflective-essay&hu=1 3. Promocija aktivnosti ’’Ljudi ljudima’’

click Mera prioriteta broj:

contrasting essay topics 3.3 Unapređenje saradnje u oblasti obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti

victorian homework help legalization of marijuana essay  

follow url http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=research-paper-format&how=6  

where to order essay Naziv projekta:

christmas themed writing paper printable CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION & DIGITAL/RAPID PROTOTYPING

CENTAR ZA NUMERIČKU SIMULACIJU I

DIGITALNU/BRZU IZRADU PROTOTIPOVA

Web adresa:

http://www.csnp.roedu.ro/

Vodeći partner

(naziv/država)

“EFTIMIE MURGU” UNIVERZITET U REŠICI, RUMUNIJA

Partner broj 1. (naziv/država)

 

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU, REPUBLIKA SRBIJA

Lokacija projekta

RUMUNIJA – region Caraş-Severin

SRBIJA – region Srednje-Banatski

Ukupna vrednost projekta

follow 199486 €

Ukupno tražena sredstva (IPA i državni budžet)

http://www.isss-india.org/bin/nature-of-research-methodology.html 189309 €

Ukupan iznos ko-finansiranja

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=custom-written-essays-writing-service&how=6 10176 €

Ciljevi projekta

 

 

 

§  Formiranje Centra za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

§  Nabavka tehničke opreme

§  Priprema i izvođenje kurseva

§  Promovisanje kurseva

§  Održavanje radionica, kurseva i konferencije

§  Formiranje web sajta

§  Organizovanje medijske kampanje

 

Projektne aktivnosti

 

1. Formiranje Centra za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova.

2. Koncipiranje dokumentacije za nabavku kompletnog rešenja za 3D kolor štampanje i skeniranje fizičkih 3D objekata i nabavka 3D CAD komercijalnog softvera.

3. Koncipiranje dokumentacije za nabavku CNC alatne mašine, 3D CAD softverskog paketa i CAM softverskog paketa,  Laptopa i Videoprojektora.

4. Nabavka kompletnog rešenja za 3D kolor štampanje i skeniranje fizičkih 3D objekata.

5. Nabavka 3D CAD komercijalnog softvera.

6. Nabavka CNC alatne mašine, 3D CAD edukacijskog softverskog paketa i CAM edukacijskog softverskog paketa, 

7. Priprema kursa „ thesis guidelines nus Digital prototyping & numerical simulation with Solid Works software” (na UEM za studente iz Rumunije).

8. Priprema kursa „ follow site Casting applications with AnyCasting software” (na UEM za studente iz Rumunije).

9. Štampanje materijala za kurs „ go to site Digital prototyping & numerical simulation with SolidWorks”.

10. Štampanje materijala za kurs „ watch Casting applications with AnyCasting software”.

11. Priprema promotivnog materija (flajeri i brošure).

12. Radionica ’’CNC machining & SolidCAM’’ (na VTŠ za studente iz Rumunije).

13. Nabavka Laptopa i Videoprojektora.

14. Štampanje promotivnog materijala (flajeri i brošure).

15. Medijska kampanja.

16. enter site Digital/Rapid prototyping  & numerical simulation with SolidWorks” radionica (na UEM za studente iz Srbije).

17. http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=essay-about-nature-vs-nurture&how=6 Casting applications with AnyCasting go to link software” radionica (na UEM za studente iz Srbije).

18. http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=paper-writing-helper&cj=8 Digital/Rapid prototyping & numerical simulation with Solid Works” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

19. http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=dissertation-jobs&how=6 Casting applications with AnyCasting follow url software” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

20. follow link Casting applications with SolidWorks & Magma Software” kurs (na UEM za studente iz Rumunije).

21. Priprema i izrada WEB sajta projekta.

22. Konferencija za diseminaciju rezultata projekta.

23. Upravljanje projektom

Rezultati projekta

 

 

 

 

§  Centar za numeričku simulaciju i digitalnu/brzu izradu prototipova

§  Oprema

§  Štampani i CD kursevi

§  3 radionice + 1 konferencija

§  3 kursa za studente

§  WEB sajt

Ciljna grupa

 

 

 

§  Ciljnu grupu čine studenti i nastavnici “EFTIMIE MURGU” UNIVERZITETA U REŠICI i VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU.

Period implementacije projekta

18.12.2010. – 17.12.2011. (12 meseci)

 

 

Članovi projektnog tima Partnera br. 1:

 

R. br.

Ime i prezime

Pozicija u projektnom timu

1.

Mr Aleksandar Rajić

Menadžer projekta

2.

Mr Dušan Jovanić

Asistent menadžera projekta

3.

Dr Lazo Manojlović

Istraživač

4.

Dragana Milekić

IT inženjer

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Đorđa Stratimirovića 23

23000 Zrenjanin, Republika Srbija

 

 

Kontakt:

Mr Aleksandar Rajić, menadžer projekta, tel.: +38123565005, fax: +38123565896,

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.